Daňový systém na Slovensku

Daně na Slovensku

Na Slovensku je zavedena rovná 19% sazba daně z příjmu fyzických osob. Efektivní sazba daně se však liší. Důvodem je uplatnění nezdanitelné položky na poplatníka a na děti. Stejná 19% sazba daně je uplatněna i při zdanění zisku právnických osob. Daň z příjmu fyzických i právnických osob mají stejnou sazbu daně.

Zdravotní a sociální pojištění

  • Zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 9,4 % ze své hrubé mzdy. Sociální pojištění zahrnuje odvody na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, invalidní pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Zaměstnavatel odvádí na sociálním pojištění 25,2 % z hrubé mzdy svého zaměstnance.
  • Zaměstnanec odvádí na zdravotním pojištění 4 % ze své hrubé mzdy. Zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění 10 % z hrubé mzdy svého zaměstnance.
Tabulka: Výpočet zdanění práce na Slovensku v roce 2012
 
Text Částka
Hrubá mzda 960 €
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
(960 € x 10 %)
96 €
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem
(960 € x 25,2 %)
241,9 €
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem
(960 € x 4 %) 
38,4 €
Sociální pojištění placené zaměstnancem
(960 € x 9,4 %)
90,2 €
Nezdanitelná položka na poplatníka 303,03 €
Záloha na daň z příjmu fyzických osob
((960 € – 90,2 € – 38,4 €) – 303,03 €) x 19 %)
100,26 €
Čistá mzda
(960 € – 90,2 € – 38,4 € – 100,26 €)
731,15 €
Mzdové náklady zaměstnavatele
(960 € + 96 € + 241,9 €) 
1 298 €
Zdanění práce
(731,15 €: 1 298 €)
43,67 %

Čistá mzda na Slovensku dosahuje 56,33 % mzdových nákladů zaměstnavatele. Celkové zdanění práce tak činí 43,67 %.

DPH

Základní sazba DPH činí 20 %. Slovensko zvýšilo základní sazbu DPH od roku 2011. Snížená sazba daně je 10 %.

Ostatní daně

Od 1. ledna 2004 platí na Slovensku daňový systém, ve kterém byla zavedena rovná daň ve výši 19 % pro daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob i u daně z přidané hodnoty. Současně byla reformou zrušena daň darovací, dědická a daň z převodu nemovitostí.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou na Slovensku, stejně jako v ostatních zemích EU, uvaleny na benzín, těžká paliva a jiné energetické produkty, alkoholické nápoje či tabákové výrobky. Podívejme se na některé spotřební daně. Tabulka: Tabulka: Výpočet zdanění u benzínu a nafty na Slovensku.

Text     Benzín  Nafta
Průměrná cena 1,49 € za litr 1,41 € za litr
Spotřební daň za litr    0,515 € 0,368 €
Sazba DPH 20 % 20 %
DPH za litr 0,2483 € (1,49 €: 120 x 20)   0,235 € (1,41 €: 120 x 20)
Celkové zdanění 0,76 € (0,515 € + 0,2483 €) 0,60 € (0,368 € + 0,235 €)
Zdanění (v %) 51,01 % (0,76 Kč: 1,49 €) 42,55 % (0,60 €: 1,41 €)
  • Spotřební daň na hektolitr piva činí 43 eur. Spotřební daň na jeden půllitr tak činí 5,35 Kč.
  • Spotřební daň činí v průměru 64,95 % konečné ceny cigaret.

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax,  European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Slovakia“


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát


Související články: