Daňový systém v Dánsku

Daně v Dánsku

aňové zatížení v Dánsku je nejvyšší z členských zemí OECD. Hlavním důvodem jsou vysoké sociální jistoty, které dánská vláda zabezpečuje svým občanům. Nejvyšší míra zdanění byla v roce 1993, potom však proběhlo několik reforem, které se vždy snažily daňovou zátěž snížit.  V současné době činí okolo 50 % k HDP.

Daň z příjmu fyzických osob

Zdanění je v Dánsku značně progresivní. Daň z příjmu se odvádí na dvou úrovních, centrání a místní. Sazby centrální daně z příjmu fyzických osob jsou: 0 % (do 42 900 DKK), 3,67 % (od 42 900 DKK do 389 900 DKK) a 15 % (nad 389 900 DKK). Vyšší je však místní sazba daně, která se liší. Pohybuje se od 20 % do 27 %.

Sociální pojištění

V souhrnu odvádí zaměstnanec na důchodovém, zdravotním či nemocenském pojištění od 12 % do 9 % ze své hrubé mzdy. Pojistné odvádí pouze zaměstnanec. S rostoucím příjmem odvod na pojistném, vzhledem ke stropům, klesá.


V tabulce je uvedeno celkové zdanění v Dánsku u jednotlivých typů mezd za rok 2011. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy.

Tabulka: Zdanění v Dánsku u jednotlivých příjmů

Povinné odvody Výše příjmu k průměrné mzdě
  67 % 100 % 133 % 167 %
Centrální daň z příjmu fyzických osob 8 8,9 11,4 14
Místní daň z příjmu fyzických osob 17 19 20,2 20,8
Odvody na dani z příjmu celkem 25 27,9 31,6 34,8
Pojištění placené zaměstnancem 12,1 10,7 10,1 9,6
Celkové odvody zaměstnance 37,1 38,6 41,6 44,5
Pojištění placené zaměstnavatelem 0 0 0 0
Celkové zdanění práce 37,1 38,6 41,6 44,5

Pramen: OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 25 %.

DPH a spotřební daně

DPH má jednotnou sazbu 25%, jako jediná země EU. Vyšší sazba DPH je pouze v Maďarsku (27 %), které má však i sníženou 5% sazbu DPH. Některé platby jsou však od DPH osvobozeny. Velmi vysoké jsou v Dánsku i spotřební daně. Pohonné hmoty, elektřina, plyn, alkohol nebo cigarety jsou tak v Dánsku drahé.

Daňový výnos ze spotřebních daní je velmi důležitým zdrojem pro státní pokladnu. Především nepřímé daně jsou tedy v Dánsku velmi vysoké a zvyšují cenu zboží a služeb. Rovněž vysoké jsou v Dánsku i majetkové daně nebo dědická daň.

Spotřební daně

I spotřební daně jsou v Dánsku vysoké. Spotřební daň u cigaret je mírně nadprůměrná. Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 60,65 % z konečné ceny. Spotřební daň je vysoká i u vína. Spotřební daň na litr vína činí 0,8239 € (obsah alkoholu od 6 % do 15 %) nebo 1,2345 € (obsah alkoholu od 15 % do 22 %).

Vysoká je spotřební daň u tvrdého alkoholu. Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 101 Kč, např. v Česku 57 Kč. Druhá nejvyšší ze zemí EU je spotřební daň u elektřiny, 108,30 € za MWh. U benzínu je spotřební daň při porovnání zemí EU mírně nadprůměrná (567 € za 1 000 litrů).

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax, European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Denmark“


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát


Související články: