Daňový systém v Portugalsku

Celkové daňové zatížení v Portugalsku je v rámci členských zemí OECD mírně podprůměrné a dosahuje 31,3 % k HDP. Ekonomické problémy Portugalska však znamenaly v posledních letech nepatrné zvýšení daňové zátěže.

Daň z příjmu fyzických osob

V Portugalsku je zavedeno progresivní zdanění, kdy vyšší příjmy podléhají vyšší sazbě daně z příjmu. Sazba daně se pohybuje od 11,5 % po 46,5 %.


Tabulka: Sazby daně z příjmu

Sazba daně z příjmu (%) Daňový základ (EUR)
11,50 0 – 4 898
14 4 899 – 7 410
24,50 7 411 – 18 375
35,50 18 376 – 42 259
38 42 260 – 61 244
41,50 61 245 – 66 045
43,50 66 046 – 153 000
46,50 153 001 a více

Sociální pojištění

V souhrnu odvádí zaměstnanec na důchodovém, zdravotním či nemocenském pojištění 11 % své hrubé mzdy. Zaměstnavatel dále odvádí v souhrnu na povinném pojistném za svého zaměstnance dalších 23,8 %. U průměrné mzdy se tak mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance liší o 37,7 %.

Zdanění v Portugalsku u jednotlivých příjmů

V tabulce je uvedeno celkové zdanění v Portugalsku u jednotlivých typů mezd. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy.

Zdanění v Portugalsku u jednotlivých příjmů

Povinné odvody Výše příjmu k průměrné mzdě
  67% 100% 133% 167%
Centrální daň z příjmu fyzických osob 5,9 11,9 15,6 19,4
Místní daň z příjmu fyzických osob 0 0 0 0
Odvody na dani z příjmu celkem 6,7 11,9 15,6 19,4
Pojištění placené zaměstnancem 11 11 11 11
Celkové odvody zaměstnance 16,9 22,9 26,6 30,4
Pojištění placené zaměstnavatelem 23,8 23,8 23,8 23,8
Celkové zdanění práce 32,8 37,7 40,7 43,8

Pramen: OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Základní sazba daně z příjmu právnických osob činí 25 %. Na místní úrovni se dále odvádí 1,5 %. Efektivní sazba daně z příjmu právnických osob je tedy 26,5 %.

DPH

Základní sazba DPH činí 23 %. Snížené sazby DPH jsou 13 % a 6 %. V červnu 2010 byla základní sazba DPH 20 % a snížené sazby 5 % a 12 %. Od července 2010 se zvýšily sazby DPH na 21 %, 6 % a 13 %. Od ledna 2011 se základní sazba DPH zvýšila na 23 %. Povinnost k registraci DPH vzniká při ročním obratu nad 10 000 €.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou v Portugalsku v rámci členských zemí EU mírně podprůměrné, stejně jako v Česku. Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 66,04 % z konečné ceny. Víno spotřební daně nepodléhá. Druhá nejvyšší ze zemí EU je spotřební daň u tvrdého alkoholu. Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 56 Kč, např. v Česku 57 Kč. Spotřební daň u elektřiny činí 1,00 € za MWh. Spotřební daň u benzínu je rovněž nadprůměrná (583 € za 1 000 litrů).

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax, European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Portugal“

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát


Související články: