Daňový systém ve Slovinsku

Slovinsko je vyspělá země s rozvinutým průmyslem i zemědělstvím, rozsáhlou sférou služeb a kvalifikovanou pracovní silou. Slovinsko patří mezi země s mírně nadprůměrnou daňovou kvótou.

Daň z příjmu fyzických osob

Ve Slovinsku je zavedeno progresivní zdanění, sazba daně se pohybuje od 16 % po 41 %.


Tabulka: Sazba daně z příjmu fyzických osob v roce 2012

Sazba daně (%) Základ daně (EUR)
16 0 – 7 634
27 7 635 – 15 269
41 Nad 15 269

 Sociální pojištění

Zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvádí souhrnně na povinném pojistném (sociálním, nemocenském a zdravotním dohromady) 22,1 % a dalších 16,1 % za něj odvádí jeho zaměstnavatel. Povinné pojistné je ve Slovinsku poměrně vysoké.

Efektivní zdanění u jednotlivých příjmů

V tabulce je uvedeno celkové zdanění ve Slovinsku u jednotlivých typů mezd za rok 2011. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy.

Efektivní zdanění u jednotlivých příjmů

Odvody celkem Výše příjmu k průměrné mzdě (%)
  67 % 100 % 133 % 167 %
Centrální daň z příjmu 6,40 11,00 13,50 16,70
Místní daň z příjmu 0 0 0 0
Celkem daň 6,40 11,00 13,50 16,70
Pojištění placené zaměstnancem 22,10 22,10 22,10 22,10
Odvody celkem 28,50 33,10 35,60 38,80
Pojištění placené zaměstnavatelem 16,10 16,10 16,10 16,10
Odvody celkem 38,50 42,40 44,50 47,30

Pramen: OECD, Tax Database, Table I. 5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Standardní sazba daně z příjmu právnických osob činí 18 %.

DPH

Základní sazba DPH je 20 % a snížená sazba DPH 8,5 %. Pro firmy a podnikatele je registrace k DPH povinná mimo jiné při překročení ročního obratu 25 tisíc euro.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou ve Slovinsku v rámci členských zemí EU mírně nadprůměrné. Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 60,61 % z konečné ceny (v Česku 60 %). Víno spotřební daně nepodléhá. Podprůměrná je spotřební daň u tvrdého alkoholu. Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 50 Kč, např. v Česku 57 Kč. Spotřební daň u elektřiny činí 3,05 € za MWh (v Česku 1,159 € za MWh). Spotřební daň u benzínu je průměrná (485 € za 1 000 litrů).

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax, European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Slovenia“

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 3 krát


Související články: