Minimální sazby daně v EU

Minimální sazby daně v EU

inimální daňové sazby platí pro minerální oleje včetně benzínu, zemního plynu, elektřiny a uhlí.

Omezení není důležité pouze pro udržení dokonalé konkurence, ale také jako nástroj, který EU může používat k podpoře úspory energie a čistších paliv a tím i snižování emisí skleníkových plynů. I přesto je zde jistá flexibilita, aby byla vzata v úvahu situace jednotlivých zemí.

Minimální sazby daně v EU

Evropská unie má dohodu týkající se minimální sazby pro DPH, a to ve výši 15 % na většinu zboží a služeb. Povolují se zde i výjimky vztahující se na nižší sazby nebo úplné zproštění daně pro určité zboží. Všeobecně jsou zakázány na zboží a služby, které nejsou v konkurenci se zbožím a službami jiného členského státu, např. jídla v restauracích nebo základní životní potřeby (jídlo, léky, ...).

Evropská komise se snaží omezovat výjimky v zájmu tržního mechanismu a "čisté hry". Dále pak se snaží zjednodušovat pravidla, což by mělo vést k snižování podvodů, které často vznikají na základě složitosti systému. Složitost také významně přispívá k nákladům podnikání a představuje skutečnou bariéru pro mezinárodní styky.

Minimální sazby daně pro jednotlivé minerální oleje jsou uvedeny v tabulce:

Pohonné hmoty (EUR / 1000 l, pokud není uvedeno jinak)
  1992 - 2003 2004 - 2009 2010 - ...
Benzín 337 421 421
Bezolovnatý benzín 287 359 359
Nafta 245 302 330
Petrolej 245 302 330
LPG 100 125 125
Zemní plyn 100 (EUR/1000 kg) 2,6 (EUR/gigajoule, výhřevnost) 2,6 (EUR/gigajoule, výhřevnost
Palivo používané pro průmyslové nebo komerční účely
  1992 - 2003 2004 - ...
Nafta 18 21
Petrolej 18 21
LPG (EUR/1000 kg) 36 41
Zemní plyn 36 (EUR/1000 kg) 0,3 (EUR/gigajoule, výhřevnost)
Topné palivo a elektřina
  1992 - 2003 2004 - ... (pro podnikání) 2004 - ... (mimo podnikání)
Nafta 18 21 21
Těžký topný olej (EUR/1000 kg 13 15 15
Petrolej 0 0 0
LPG (EUR/1000 kg) 0 0 0
Zemní plyn (EUR/gigajoule, výhřevnost) n/a 0,15 0,3
Uhlí a koks (EUR/gigajoule) n/a 0,15 0,3
Elektřina (EUR/MWh) n/a 0,5 1,0
Poznámka: Údaje jsou v EUR/1000 l, není-li uvedeno jinak.
Zdroj: www.europa.eu.int

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát


Související články: