Daně z příjmů ze zahraničí - metoda prostého zápočtu

Příklad výpočtu daně u metody prostého zápočtu

Pokud poplatník využije metodu prostého zápočtu, potom se daň zaplacená v zahraničí započte na daňovou povinnost v tuzemsku (ale jen do výše daně vypočtené dle našeho zákona o daních z příjmů připadající na příjmy ze zahraničí) a o výši takto vypočteného zápočtu daně se sníží daňová povinnost poplatníka. Způsobů výpočtu může být několik. Zápočet je možný maximálně do výše daňové povinnosti.


Osoba podléhající dani z příjmu fyzických osob dosáhl za zdaňovací období následujících příjmů:

Příjmy na území ČR 700 000 Kč
Příjmy ze zahraničí 300 000 Kč
Celkem 1 000 000 Kč
Daň zaplacená v zahraničí (sazba daně 50 %) 150 000 Kč
Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území ČR (700 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 105 000 Kč (sazba daně 15 %)
Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území ČR (1 000 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 150 000 Kč (sazba daně 15 %)

 

Postup výpočtu:

Základ daně z príjmů z tuzemska 700 000 Kč
Základ daně z příjmů ze zahraničí 300 000 Kč
Celkový základ daně 1 000 000 Kč
Daň 150 000 Kč
Podíl příjmů ze zahraničí na celkovém základu daně 30 %
Maximální výše zápočtu daně 45 000 Kč
Daňová povinnost v ČR 105 000 Kč

Podíl příjmů ze zahraničí na celkových příjmech: (300 000 / 1 000 000) * 100 = 30 %

Maximální výše zápočtu daně: 150 000 * 0,3 = 45 000 Kč

Daňová povinnost v ČR: 150 000 - 45 000 = 105 000 KčPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 8 krát


Související články: