Daně z příjmů ze zahraničí - metoda vynětí s výhradou progrese

Příklad výpočtu daně u metody vynětí s výhradou progrese

Pokud je poplatník rezidentem ČR a využije metodu vynětí s výhradou progrese, potom z úhrnu dílčích základů daně vyjme příjmy ze zahraničí. Ze všech příjmů (nesnížených o vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí) vypočte daň (tuzemskou daňovou sazbou). Následně vypočte průměrnou sazbu daně by vyšla, kdyby základ daně obsahoval příjmy z tuzemska i ze zahraničí. Tuto sazbu použije jen na výpočet daně z příjmů z tuzemska, tj. příjmy ze zahraničí pomine.

 

Podnikatel podléhající dani z příjmu fyzických osob dosáhl za zdaňovací období následujících příjmů:

 

Příjmy na území ČR 700 000 Kč
Příjmy ze zahraničí 300 000 Kč
Celkem 1 000 000 Kč
Daň zaplacená v zahraničí (sazba daně 50 %) 150 000 Kč
Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území ČR (700 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 105 000 Kč (sazba daně 15 %)
Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území ČR (1 000 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 150 000 Kč (sazba daně 15 %)

 

Postup výpočtu (zprůměrování):

Celkové příjmy 1 000 000 Kč
Daň dle § 16 ZDP 150 000 Kč
Průměrná daňová sazba 15 %
Daňová povinnost z tuzemských příjmů 105 000 Kč

Průměrná daňová sazba: (150 000 / 1 000 000) * 100 = 15 %

Daňová povinnost z tuzemských příjmů: 700 000 * 0,15 = 105 000 KčPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 19 krát


Související články: