Daně 2022: Formulář k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je určeno poplatníkům, kteří mají podle zákona o dani z příjmů fyzických osob příjmy, které jsou předmětem daně podle § 6 zákona (příjmy ze závislé činnosti), podle § 7 zákona (příjmy ze samostatné činnosti), podle § 8 zákona (příjmy z kapitálového majetku), podle § 9 zákona (příjmy z nájmu) a podle § 10 zákona (ostatní příjmy) plynoucí ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí.

Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2021

 
Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní xls
Uplatňuji paušál

stáhnout
Vedu účetnictví

stáhnout
Mám více zdrojů příjmu

stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec  

stáhnout

 

Kdo podává daňové přiznání

Pokud roční příjmy poplatníka, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhnout 15 tisíc korun (pokud se nejedná o příjmy osvobozené nebo z nichž je vybírána daň srážkou) nebo je ve ztrátě, je povinen podat daňové přiznání. V případě, že poplatník má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho anebo postupně od více plátců a u všech zaměstnavatelů má podepsáno Prohlášení poplatníka a nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč není povinen podat daňové přiznání. Daň z příjmů fyzických osob je 15 %, u vyšších příjmů 23 % ze základu daně.

Termín podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2021 v základní lhůtě (i zaplacení daně) je v pátek 1. dubna 2022. Jestliže ho však podáte elektronicky, lhůta se vám prodlouží až do pondělí 2. května 2022. V případě zpracování a podání daňového přiznání poradcem se termín posouvá na pátek 1. července 2022, ale i v tomto případě je třeba do konce března předložit finančnímu úřadu plnou moc udělenou poradci.
Podání daňového přiznání do 5 pracovních dnů po uplynutí původní lhůty se toleruje a není za to žádná sankce.

Způsob podání daňového přiznání

Daňové přiznání lze podat osobně na finančním úřadu – územním pracovišti, poštou nebo můžete využít nabídky na webových stránkách Finanční správy a podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 176 krát


Související články: