2022: Formuláře k dani z přidané hodnoty

DPH neboli daň z přidané hodnoty patří mezi nepřímé daně. V podstatě by se dalo říct, že se jedná o daň ze spotřeby. Plátci ale nejsou jen koncoví spotřebitelé, které si dané zboží zakoupí, ale i podnikatelské subjekty, u kterých není možný daňový odpočet. Přesněji pak o této problematice hovoří zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Přiznání k dani z přidané hodnoty

 
Název formuláře Interaktivní xls
Přiznání k dani z přidané hodnoty

stáhnout

 

Kdy se podnikatel musí přihlásit k DPH?

Plátcem DPH se stává ta fyzická nebo právnická osoba, jejíž obrat za předcházejících 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 milión Kč. Ročním obratem jsou pak myšleny příjmy a výnosy za uskutečněná plnění bez těch plnění, která jsou osvobozeny od daně, na základě čehož nevznikl nárok na daňový odpočet.

Dále se také stanete plátcem, pokud nabudete majetek prodejem podniku, privatizací anebo jestliže přeberete podnikání po zemřelé osobě, která byla plátcem.

O tom, kdo je povinný se registrovat k DPH, pak blíže pojednává § 5 a § 6 zmíněného zákona. Dobré je navíc zmínit, že registrovat se lze i dobrovolně.

Kde a do kdy se registrovat k dani z přidané hodnoty?

Registraci k DPH je třeba provést do 15 kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíčně, během kterého došlo k překročení výše zmíněného obratu. Po přihlášení se k dani se stáváte plátcem od prvního dne v dalším měsíci.

K dani se pak samozřejmě musíte přihlásit na příslušném finančním úřadě. Nejprve však bude třeba vyplnit Přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty, kterou můžete najít na portále finanční správy. Lze ji vytisknout a zanést přímo na finanční úřad anebo ji zaslat poštou. Dobré je ale vědět, že přihlášku lze zaslat i elektronicky, k tomu je ale třeba vlastnit elektronický podpis a datovou schránku.

Kdy se podává daňové přiznání k DPH?

Zdaňovací období se liší na základě výše obratu:

  • Pokud je obrat za předcházejících 12 měsíců nižší než 10 miliónů Kč, zdaňovacím období bude čtvrtletí.
  • Pokud je obrat za předcházejících 12 měsíců vyšší než 10 miliónů Kč, zdaňovacím období bude měsíc.

Daňové přiznání pak bude třeba podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát


Související články: