2024: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob s pokyny za rok 2023

Nevíte si rady s tím, jak vyplnit daňové přiznání? Využijte možnosti a stáhněte si pokyny k vyplnění.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob podávají OSVČ a podnikatelé. Dále pak ale i zaměstnanci, kteří:

  • pracovali během roku souběžně pro více než jednoho zaměstnavatele.
  • měli za 12 kalendářních měsíců vyšší hrubou mzdu než je 48násobek průměrné mzdy.
  • měli kromě zaměstnání ještě příjmy z podnikání, pronájmu anebo kapitálového majetku převyšující částku 20 000 Kč.

Přiznání mohou podat ale i zaměstnanci, bez toho aniž by museli splňovat některý z výše uvedených bodů. Někdy je to výhodné především kvůli tomu, že si mohou uplatnit nezdanitelné položky, kterými si lze snížit daňový základ.

Důležité je ale zmínit, že zaměstnanci využijí jiný tiskopis, a to formulář k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dále pak samozřejmě budou ještě potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.

Jak vyplnit daňové přiznání?

Daňové přiznání se skládá celkem z 8 části, čili ze záhlaví a 7 oddílů. V záhlaví bude třeba vyplnit především celý název finančního úřadu, územní pracoviště, DIČ, pokud vám bylo přiděleno, vaše rodné číslo a kód DAP. Poté bude následovat:

  • 1. oddíl – zde bude třeba vyplnit údaje o poplatníkovi.
  • 2. oddíl – do této části zahrnete své veškeré příjmy.
  • 3. oddíl – lze si v něm uplatnit tzv. odečitatelné položky (pokud máte), kterými se sníží základ daně. Také se vám zobrazí, kolik je daň celkem.
  • 4. oddíl – zde přenesete částku daně, která vám vyšla v předchozím oddílu.
  • 5. oddíl – v této části si můžete uplatnit slevy na dani a daňová zvýhodnění.
  • 6. oddíl – vyplňuje se pouze tehdy, pokud je podáváno dodatečné daňové přiznání.
  • 7. oddíl – zde vám vyjde částka, kolik je třeba na dani doplatit nebo kolik vám má být vráceno.

Do kdy podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob?

Daňové přiznání se musí podat do konce března, případně do konce dubna podáváte-li přiznání elektronicky. Jestliže vám přiznání zhotovuje daňový poradce, termín podání se prodlouží o tři měsíce.


Formulář k DPFO za rok 2023

Název formuláře Vzor PDF
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 25 5405, č. 28
stáhnout
Příloha č. 1 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů §7 25 5405/P1, č. 19
stáhnout
Příloha č. 2 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů §9 a §10 25 5405/P2, č. 19
stáhnout
Příloha č. 3 - Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí 25 5405/P3, č. 19
stáhnout
Samostatný list k Příloze č. 3 25 5405a, č. 5
stáhnout

Pokyny k DPFO za rok 2023

Název formuláře Vzor PDF
Pokyny k přiznání k dani z příjmů fyzických osob 25 5405/1, č. 31
stáhnoutPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 25 krát


Související články: