2022: Přiznání k dani z příjmů právnických osob s pokyny 2021

Každý poplatník, ať už se jedná o podnikající fyzickou nebo právnickou osobu, je povinen po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání. Tato povinnost pak platí i pro ty, kteří vykážou nulu anebo rovnou daňovou ztrátu.

Jaké firmy platí daň z příjmu právnických osob?

O dani z příjmu právnických osob pojednává zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podléhají jí všechny firmy, které mají sídlo anebo vedení na území ČR. Zdanit pak musí nejen příjmy z České republiky, ale i případné příjmy ze zahraničí. Pokud zde navíc daná firma sídlo nemá, ale zdroje příjmu ano, musí je v ČR taktéž zdanit.

Sazba daně z příjmu právnických osob

Daň v tomto případě bude činit 19 %. Ještě do konce roku 2009 pak právnické osoby danily 20 %. Jen pro srovnání – daň z příjmu fyzických osob činí 15 %.

Jak si snížit základ daně?

Zde se bude snižovat základ daně jinými položkami, než je tomu u daně z příjmu fyzických osob. Firma si může odečíst případnou daňovou ztrátu z minulých let, ale dále také i vynaložené náklady na vývoj a výzkum, a to ve výší 100 %. Lze zde také uplatnit slevy na dani.

Do kdy musí být podáno daňové přiznání?

Daňové přiznání právnické osoby podávají téměř vždy do stejné lhůty jako osoby fyzické, tedy do konce března za předcházející kalendářní rok. Výjimku pak tvoří společnosti, které mají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. Ty mohou podat daňové přiznání až 6 měsíců po skončení zdaňovacího období, čili na konci června. To samé pak platí pro firmy, kterým přiznání zpracovává daňový nebo finanční poradce.


Formulář k DPPO za rok 2021

Název formuláře Vzor PDF
Přiznání k dani z příjmů právnických osob 25 5404, č. 31
stáhnout
Samostatná příloha 5404/D, č. 19
stáhnout

Pokyny k DPPO za rok 2021

Název formuláře Vzor PDF
Přiznání k dani z příjmů právnických osob - pokyny 5404-1, č. 31
stáhnout
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 11 krát


Související články: