2022: Formulář potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daně z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění, případně potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti  a o sražené dani vybírané srážkou (DPP) vydává zaměstnavatel zaměstnanci po ukončení pracovního poměru, či po ukončení kalednářního roku. Toto potvrzení slouží pro dalšího zaměstnavatele, nebo ho poplatník může využít v případě, že se rozhodne si sám podat daňové přiznání k dani z příjmů, nebo přiznání k dani z přímů musí z nějakého důvodu podat sám (např. zaměstnání u dvou zaměstnavatelů současně). Potvrzení lze vydat za celé zdaňovací období, nebo pouze na příslušné měsíce zdaňovacího období.


Potvrzení o zdanitelných příjmech

Název formuláře Vzor IF PDF PDF
Potvrzení o zdanitelných příjmech (rok 2022) 25 5460, č. 30
stáhnout
Potvrzení o zdanitelných příjmech - DPP (rok 2022) 25 5460/A, č. 9
stáhnout
Potvrzení o zdanitelných příjmech (rok 2021) 25 5460, č. 29
stáhnout

stáhnout
Potvrzení o zdanitelných příjmech - DPP (rok 2021) 25 5460/A, č. 8
stáhnout

stáhnout


Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti zaměstnavatel vydává v případě, že zaměstnanci nebude provádět roční zúčtování daně. Pokud zaměstnanec požádá v rámci Prohlášení poplatníka do 15.2. následujícího roku zaměstnavatele o roční zúčtování daně, může mu zaměstnavtžel potvrzení vydat, ale provede o výsledku ročního zúčtování zápis do formuláře v bodě 19.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 19 krát


Související články: