Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ

Máte podstatně nižší příjmy v podnikání, než tomu bylo v loňském roce, ale přesto musíte platit vysoké zálohy na sociální a zdravotní pojištění? Zkuste si zažádat o snížení měsíčního vyměřovacího základu.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění se platí vždy v takové výši, která vám vyšla v posledním přehledu o příjmech a výdajích. Ten se odevzdává zdravotní pojišťovně a OSSZ, pro zjištění případného přeplatku či nedoplatku na pojištění.

Kámen úrazu ale může nastat v případě, kdy vaše příjmy nejsou již tak vysoké, jak tomu bylo v předchozím roce, ale vy přitom platíte zálohy v pořád stejné výši. Vyměřovací základ se totiž sám od sebe nesníží. O snížení si budete muset zažádat sami, a to u zmíněných institucí prostřednictvím tiskopisu, viz níže.

Podmínky pro snížení záloh na pojištění

Aby byla vaše žádost o snížení vyměřovacího základu schválena, bude třeba prokázat, že váš průměrný měsíční zisk je za předchozí 3 kalendářní měsíce minimálně o jednu třetinu nižší než v loňském roce. Zamítnuta pak bude v případě, pokud platíte minimální zálohy, které se každý rok stanovují na základě průměrné mzdy.

U hlavní výdělečné činnosti lze pak odvody na pojistné snížit maximálně na výši minimálních záloh. U osob, které podnikají na vedlejší činnosti, pro které minimální zálohy neplatí, neboť se u nich vychází ze skutečně dosaženého zisku, lze zálohy snížit dokonce až na 0 Kč.

Jak prokázat pojišťovně a OSSZ snížený příjem?

Při podávání žádosti nemusíte dokládat žádný speciální přehled o příjmech a výdajích, který by mapoval vaši finanční situaci za poslední tři po sobě jdoucí měsíce. Podpisem tiskopisu, který si můžete na našem webu stáhnout a vytisknout, v podstatě ztvrzujete, že jsou vámi uvedené údaje pravdivé.


Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ

Název formuláře PDF
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu /o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné (dle § 14 odst. 4 a 7 zákona č. 589/1992 Sb.)
stáhnout



Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát


Související články: