Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017 v 10 číslech

09.03.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Pro OSVČ odevzdáním daňového přiznání k dani z příjmu daňové povinnosti nekončí. Ještě je potřeba odevzdat přehledy o příjmech a výdajích. Podívejme se na vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu optikou deseti významných čísel.

Zdravotní pojištění je pro OSVČ povinnou daní. Zdravotní pojištění musí být vždy placeno. I při velmi nízkém hrubém zisku nebo dokonce ztrátě. Zdravotní pojištění se platí i z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. 

3. 5. 2018

Přehled o příjmech a výdajích musí být odevzdán do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. Základní termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích je tedy do 3. května. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem potom do 2. srpna, o této skutečnosti je však nutné informovat zdravotní pojišťovnu do základního termínu.

0 Kč

V závislosti na dosaženém hrubém zisku se bude odvíjet nová měsíční záloha na zdravotním pojištění. Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností však nebudou během roku 2018 platit žádné měsíční zálohy. Zdravotní pojištění se doplatí jednorázově. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí měsíční záloha činit alespoň 2 024 Kč.

500 Kč

Z důvodu uplatnění daňových slev a daňových odpočtů nemusí OSVČ, stejně jako ostatní daňoví poplatníci, platit daň z příjmu. Z hrubého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být při hrubém zisku do limitu placeno sociální pojištění. Zdravotní pojištění se však z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí i při zisku v jednotkách tisícikorun. Roční zdravotní pojištění tak může činit i pouze několik stokorun.

2 přehledy

Přehled o příjmech a výdajích odevzdávají OSVČ na zdravotní pojišťovně, u které byly během roku 2017 pojištěny. OSVČ, které změnily zdravotní pojišťovnu od července 2017, tedy musí podat přehled na dvě zdravotní pojišťovny, na starou i na novou zdravotní pojišťovnu.

13,5 %

Sazba zdravotního pojištění činí vždy 13,5 % z vyměřovacího základu. Sazba zdravotního pojištění je jednotná a ani není stanoven žádný limit pro hrubý zisk, do jehož výše by se  zdravotní pojištění neplatilo. Pokud je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být zdravotní pojištění vypočteno z minimálního vyměřovacího základu.

50 %

Skutečný vyměřovací základ činí 50 % z hrubého zisku. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění platí vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ.

Zdravotní pojištění a přehled na zdravotní pojišťovnu

(foto: Shutterstock)

14 116 Kč

Minimální vyměřovací základ činí za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti 14 116 Kč. Při zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti od března 2017 tak činí minimální vyměřovací základ za rok 2017 částku 141 160 Kč (14 116 Kč x 10 měsíců). Pokud by skutečný vyměřovací základ v takovém případě nebyl vyšší než právě 141 160 Kč, tak by zdravotní pojištění počítalo z minimálního vyměřovacího základu.

22 868 Kč

OSVČ, které po celý rok 2017 vykonávaly hlavní samostatnou výdělečnou činnost, musí na zdravotním pojištění za celý kalendářní rok zaplatit minimálně 22 868 Kč (13,5 % z minimálního ročního vyměřovacího základu 169 392 Kč). Když je skutečný vyměřovací základ vyšší, potom se zaplatí na zdravotním pojištění více.

100 000 Kč

Zdravotní pojištění za rok 2017 se počítá z libovolně vysokého vyměřovacího základu. U zdravotního pojištění není stanoven žádný maximální vyměřovací základ jako je tomu u sociálního pojištění. Roční zdravotní pojištění tak může činit i výrazně nad 100 000 Kč.

8 dní

V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 se vypočítá roční zdravotní pojištění, od kterého se odečtou zaplacené zálohy během roku. Případný nedoplatek, kdy roční zdravotní pojištění je vyšší než zaplacené zálohy, je potřeba uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ