Zdravotní pojištění OSVČ - pojistné, zdravotní pojišťovny

Stejně jako zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou povinny účastnit se zdravotního pojištění.

Kdo se považuje za OSVČ

Kromě osob samostatně výdělečně činných a osob s nimi spolupracujících vystupuje vůči zdravotnímu pojištění také pojištěnec, který nemá živnostenský list a provádí činnost na základě jiného povolení, nebo pojištěněc, který provede určitou činnost na základě autorského zákona (autor, umělec, programátor) a za tuto činnost dostane honorář.

Povinnosti OSVČ

Tyto osoby musí:

 • do 8 dnů ohlásit zahájení a ukončení výdělečné činnosti,  
 • odvádět zálohy na pojistné, pokud nejsou od placení těchto záloh osvobozeni,
 • do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, předložit vyplněný formulář PŘEHLED o příjmech a výdajích).
 • do osmi dnů po podání daňového přiznání doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného.

To vše ve vztahu ke zdravotní pojišťovně, u které mají účet. K 1. lednu 2024 působí v Česku 7 zdravotních pojišťoven:

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)– www.cpzp.cz
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) – www.ozp.cz
 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213) - www.rbp-zp.cz
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201) – www.vozp.cz
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111) – www.vzp.cz
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) – www.zpskoda.cz
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) - www.zpmvcr.cz

Dle současné legislativy lze změnit zdravotní pojišťovnu pouze jednou ročně. Pokud má OSVČ během zdaňovacího období více pojišťoven, musí podat přehled o příjmech a výdajích všem těmto pojišťovnám!

TIP: Kdy a jak můžete změnit zdravotní pojišťovnu?

Výše pojistného

Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Pojistné se zaokrouhluje vždy na korunu nahoru.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 7 krát


Související články: