Základ a sazba daně

Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. V případě přijetí platby před uskutečněním zdanitelného plnění je základem daně částka přijaté platby snížená o daň. Zákon v § 37 až 41 specifikuje výpočet základu daně vybraných zdanitelných plnění.


Základ daně také zahrnuje cla, daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných paliv, dotace k ceně, vedlejší výdaje účtované osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění, při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou. Za vedlejší výdaje se považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize.

Pokud je úplata za zdanitelné plnění nižší než cena obvyklá a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plné výši, nebo pokud je úplata za zdanitelné plnění vyšší než cena obvyklá a plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen krátit nárok na odpočet daně, pak je základem daně cena obvyklá bez daně, zjištěná k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Ale osobami, pro které je zdanitelné plnění uskutečněno, musí být

 • kapitálově spojené osoby (kapitálově spojené osoby jsou definovány jako osoby s více než 40% podílem na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob) s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,
 • jinak spojené osoby (spojené osoby jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba), za jinak spojené osoby se ale nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,
 • osoby blízké,
 • společníci téže společnosti, jsou-li plátci.

U zdanitelného plnění se uplatňuje základní sazba daně ve výši 21 % nebo snížená sazba daně ve výši 15 %. 

U zboží se uplatňuje základní sazba. U zboží uvedeného v příloze č. 3 zákona, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba. 

U služeb se uplatňuje základní sazba. U služeb uvedených v příloze č. 2 zákona se uplatňuje snížená sazba. Přičemž se uplatní ta sazba daně, která je platná ke dni vzniku povinnosti daň přiznat.

V příloze 3 zákona je pak výčtem definováno zboží, které je zdaněné sníženou sazbou daně, jedná se např. o:

 • Potraviny včetně nápojů vyjma alkoholických,
 • Knihy, brožury, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy,
 • Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem,
 • Zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků;
 • Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví; rostliny a semena,
 • Dětské sedačky do automobilů,
 • Zdravotnické prostředky, radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky,
 • Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech určené jako palivo.

V příloze 2 zákona jsou výčtem definovány i služby, které jsou zdaněné sníženou sazbou daně, jedná se např. o:

 • Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3
 • Opravy invalidních vozíků
 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi
 • Sběr a přeprava komunálního odpadu
 • Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu
 • Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel
 • Osobní doprava lanovými a visutými drahami a lyžařskými vleky
 • Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel
 • Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel
 • Ubytovací služby
 • Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení
 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech
 • Zdravotní péče, pokud není osvobozena od daně podle § 58 zákona o DPH
 • Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59 zákona o DPH
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany
 • Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek
 • Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí)
 • Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem
 • Služby posiloven a fitcenter
 • Služby související s provozem rekreačních parků a pláží
 • Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení
 • Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata
 • Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát


Související články:Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.