Spotřební daň - pivo

Plátcem daně z piva není fyzická osoba, která spolu s osobami tvořícími s ní společně hospodařící domácnost vyrobí v zařízení pro domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její společně hospodařící domácnosti, osob jí blízkých nebo jejích hostů, pivo v celkovém množství nepřesahujícím 2 000 l za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji.

Sazby daně

Sazba daně v Kč/hl za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny
Sazby daně podle výroby v hl ročně
Rok Základní sazba (...- 10.000> (10.000 - 50.000 včetně> (50.000 - 100.000 včetně> (100.000 - 150.000 včetně> (150.000 - 200.000 včetně>
2009 24,00 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60
2010 - 2021 32,00 16,00 19,20 22,40 25,60 28,80

Základní sazba daně se užívá pro pivovary, které nejsou považovány za malé nezávislé.

Malým nezávislým pivovarem se stává pivovar, jehož roční výroba piva (včetně piva vyrobeného v licenci) nepřesahuje 200.000 hl. Dále pak není právně ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru ani jeho nadzemní či podzemní provozní a skladovací prostory nejsou technologicky nebo jinak propojeny s prostorami jiného pivovaru. Ostatní ustanovení je uvedeno v zákoně.

Výše daně u piva konkrétní koncentrace se vypočítá jako součin množství tohoto piva v hektolitrech, příslušné výše procenta koncentrace piva a základní nebo snížené sazby. Koncentrace piva se vyjadřuje v hmotnostních procentech jako procentní obsah extraktu původní mladiny, který se stanoví výpočtem podle velkého Ballingova vzorce. Koncentrace piva vyjádřená v hmotnostních procentech extraktu původní mladiny je považována za koncentraci vyjádřenou ve stupních Plato (st.P).

Výpočet zdanění jednoho piva

Základní sazba spotřební daně v Česku je 32 Kč za hl (100 litrů) za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny. Ještě v roce 2009 byla spotřební daň 24 Kč za hl. Pro malé nezávislé pivovary, jejichž roční výroba piva nepřekračuje 200 000 hl je uvalena nižší spotřební daň, jak je uvedeno v tabulce. Z každého půllitru se dále odvádí 21% sazba DPH. Spotřební daň odvádí pivovar, v konečném důsledku ji zaplatí zákazníci.

  • Zdanění si vypočítáváme u půllitru Plzně při ceně 33 Kč. DPH činí 5,72 Kč (33 Kč: 121 x 21). Plzeň je pro výpočet spotřební daně jedenáctkou. Spotřební daň je tedy 1,76 Kč (32 Kč: 100 x 11 : 2). Při konečné ceně 33 Kč činí celková daň 7,48 Kč (5,72 Kč + 1,76 Kč). Zdanění jedné Plzně při ceně 33 Kč je tedy necelých 23 % konečné ceny.

Tip: Kalkulačka zdanění piva - vypočítejte si zdanění vaší láhve

Osvobození od daně

Od daně z piva je osvobozeno pivo:

  • pro výrobu octa s kódem nomenklatury 2209
  • pro výrobu a přípravu léčiv
  • pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů, kde obsah alkoholu nepřesahuje 1,2% objemových, nebo
  • pro výrobu potravinářských výrobků v případě, že obsah alkoholu v nich nepřekročí 8,5 litru alkoholu ve 100 kg výrobku u čokoládových výrobků nebo 5 litrů alkoholu ve 100 kg výrobku u ostatních výrobků
  • vyrobené fyzickou osobou v zařízení pro domácí výrobu piva, a to výhradně pro spotřebu vlastní, osob s ní tvořících domácnost, osob blízkých nebo jejích hostů. Množství nesmí přesáhnout 2 000l za kalendářní rok a nesmí dojít k prodeji vyrobeného piva.
  • určené k použití jako vzorky pro povinné rozbory, nezbytné výrobní zkoušky nebo jako vzorky odebrané správcem daně
  • ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát.

l
°Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát


Související články: