Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

www.finance.czDaně a mzdyNepřímé daněSpotřební daněSpotřební daň - tabák a tabákové výrobky

Spotřební daň - tabák a tabákové výrobky

Mezi tabákové výrobky se počítají cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření.

Výpočet daně

Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku ke kouření množství vyjádřené v kilogramech.

Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek:

  • součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem,
  • součin pevné části sazby daně a počtu kusů. Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele. Základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech.

Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně a počtu kusů. Tabákový provazec v délce do 80 mm včetně se považuje za 1 kus cigarety. Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje za 2 kusy cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, se považuje za 3 kusy cigaret. Každých dalších, i započatých, 30 mm tabákového provazce, se považuje za další 1 kus cigarety.

Sazby daně v roce 2016

Text Sazba daně
- pevná část
Sazba daně
- procentní část
Sazba daně
- minimální
Cigarety 1,39 Kč/kus 27 % celkem nejméně však 2,52 Kč/kus
Doutníky, cigarillos 1,64 Kč/kus    
Tabák ke kouření 2142 Kč/kg    

Sazby daně v roce 2014, 2015

Text Sazba daně
- pevná část
Sazba daně
- procentní část
Sazba daně
- minimální
Cigarety 1,29 Kč/kus*
1,19 Kč/kus
27 % celkem nejméně však
2,37 Kč/kus*
2,25 Kč/kus
Doutníky, cigarillos 1,42 Kč/kus*
1,34 Kč/kus
   
Tabák ke kouření 1 896 Kč/kg*
1 800 Kč/kg
   

Pozn: * sazby daně platné od 1.12.2014

Sazby daně v roce 2013

Text Sazba daně
- pevná část
Sazba daně
- procentní část
Sazba daně - minimální
Cigarety 1,16 Kč/kus 27 % celkem nejméně však 2,18 Kč/kus
Doutníky, cigarillos 1,30 Kč/kus    
Tabák ke kouření 1 635 Kč/kg    

 

Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny

  • tabákové výrobky určené k použití pro zkoušky týkající se kvality výrobku a zkoušky související se zabezpečením kvality měření, nebo nezbytné výrobní zkoušky za podmínky, že tyto tabákové výrobky budou v průběhu zkoušek prokazatelně spotřebovány, zničeny nebo znehodnoceny, a to v technologicky odůvodněném množství. Zkoušky mohou být prováděny pouze v laboratořích akreditovaných podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro předmět zkoušení tabák nebo tabákové výrobky,
  • odebrané jako vzorky správcem daně, nebo
  • znehodnocené podle pokynů a za přítomnosti úředních osob správce daně, nebo zničené za jejich přítomnosti zničené (to se týká pouze tabákových výrobků určených pro vývoz nebo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně do jiného členského státu, které současně nejsou způsobilé pro uvedení do volného daňového oběhu na území jiného členského státu nebo třetí země).
Sdílení a tisk

Související aktuality

Jak přijímat a posílat balíky do zahraničí aneb kdy se…

17.08.2017  |  Lucie Mečířová

Příbuzní anebo přátelé v zahraničí nejsou ničím neobvyklým. Najdou se i tací, kteří poslali daleko za hranice…

Jak dlouho pracují Evropané na stát?

15.08.2017  |  Petr Gola

Pouze v osmi členských zemích EU nastal den daňové svobody v letošním roce později než v Česku. V Česku je vysoké především povinné pojistné placené…
Zobrazit další související aktuality