Spotřební daň - tabák a tabákové výrobky

Mezi tabákové výrobky se počítají cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření.

Výpočet spotřební daně

Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku ke kouření množství vyjádřené v kilogramech.

Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek:

  • součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem,
  • součin pevné části sazby daně a počtu kusů. Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele. Základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech.

Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně a počtu kusů. Tabákový provazec v délce do 80 mm včetně se považuje za 1 kus cigarety. Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje za 2 kusy cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, se považuje za 3 kusy cigaret. Každých dalších, i započatých, 30 mm tabákového provazce, se považuje za další 1 kus cigarety.

Sazby spotřební daně v roce 2024

Text Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 2,17 Kč / kus 30 % celkem nejméně však 4,22 Kč / kus
Doutníky, cigarillos 2,52 Kč / kus    
Tabák ke kouření 3 300 Kč / kg    
Zahřívané tabákové výrobky 3,45 Kč / g    
Náplně do e-cigaret 2,50 Kč / ml    
Nikotinové sáčky 0,40 Kč / g    

Sazby spotřební daně v roce 2023

Text Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 1,97 Kč / kus 30 % celkem nejméně však 3,52 Kč / kus
Doutníky, cigarillos 2,29 Kč / kus    
Tabák ke kouření 3 000 Kč / kg    
Zahřívané tabákové výrobky 3,00 Kč / g    

Sazby spotřební daně v roce 2022

Text Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 1,88 Kč / kus 30 % celkem nejméně však 3,36 Kč / kus
Doutníky, cigarillos 2,19 Kč / kus    
Tabák ke kouření 2 860 Kč / kg    
Zahřívané tabákové výrobky 2,860 Kč / g    

Sazby spotřební daně v roce 2021

Text Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 1,79 Kč / kus 30 % celkem nejméně však 3,20 Kč / kus
Doutníky, cigarillos 2,08 Kč / kus    
Tabák ke kouření 2 720 Kč / kg    
Zahřívané tabákové výrobky 2,721 Kč / g    

Sazby spotřební daně v roce 2020

Text Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 1,61 Kč / kus 30 % celkem nejméně však 2,90 Kč / kus
Doutníky, cigarillos 1,88 Kč / kus    
Tabák ke kouření 2 460 Kč / kg    
Zahřívané tabákové výrobky 2,46 Kč / g    

Sazby spotřební daně v roce 2018, 2019

Text Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 1,46 Kč / kus 27 % celkem nejméně však 2,63 Kč / kus
Doutníky, cigarillos 1,71 Kč / kus    
Tabák ke kouření 2 236 Kč / kg    

Sazby spotřební daně v roce 2017

Text Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 1,42 Kč / kus 27 % celkem nejméně však 2,57 Kč / kus
Doutníky, cigarillos 1,67 Kč / kus    
Tabák ke kouření 2 185 Kč / kg    

Sazby spotřební daně v roce 2016

Text Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 1,39 Kč / kus 27 % celkem nejméně však 2,52 Kč / kus
Doutníky, cigarillos 1,64 Kč / kus    
Tabák ke kouření 2 142 Kč / kg    

Sazby spotřebnídaně v roce 2014, 2015

Text Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 1,29 Kč / kus*
1,19 Kč / kus
27 % celkem nejméně však
2,37 Kč / kus*
2,25 Kč / kus
Doutníky, cigarillos 1,42 Kč / kus*
1,34 Kč / kus
   
Tabák ke kouření 1 896 Kč / kg*
1 800 Kč / kg
   

Sazby spotřební daně v roce 2013

Text Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 1,16 Kč / kus 27 % celkem nejméně však 2,18 Kč / kus
Doutníky, cigarillos 1,30 Kč / kus    
Tabák ke kouření 1 635 Kč / kg    

Příklad zdanění cigaret 2023

Celkovou daň u cigaret tvoří spotřební daň a DPH. Počítejme, že krabička cigaret stojí 150 Kč. Spotřební daň u krabičky činí 80,80 Kč (pevná část (35,80 Kč) + procentní část spotřební daně (45,000 Kč)) DPH 26,03 Kč (150 Kč/121x21). Celková daň činí 106,83 Kč, tedy 71,22 % konečné ceny cigarety.

Tip: Vypočítejte si výši zdanění vaší krabičky cigaret

Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny tabákové výrobky určené k použití pro zkoušky týkající se kvality výrobku a zkoušky související se zabezpečením kvality měření, nebo nezbytné výrobní zkoušky za podmínky, že tyto tabákové výrobky budou v průběhu zkoušek prokazatelně spotřebovány, zničeny nebo znehodnoceny, a to v technologicky odůvodněném množství. Zkoušky mohou být prováděny pouze v laboratořích akreditovaných podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro předmět zkoušení tabák nebo tabákové výrobky, odebrané jako vzorky správcem daně, nebo znehodnocené podle pokynů a za přítomnosti úředních osob správce daně, nebo zničené za jejich přítomnosti zničené (to se týká pouze tabákových výrobků určených pro vývoz nebo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně do jiného členského státu, které současně nejsou způsobilé pro uvedení do volného daňového oběhu na území jiného členského státu nebo třetí země).


ksPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 12 krát


Související články: