Kalkulačka silniční daně 2022, 2023

Rok 2022 přinesl velké změny zákona o silniční dani.  Novela zákona o silniční dani, tuto daň zjednodušila a snížil se počet vozidel, které nově podléhají dani.

Od roku 2022 je předmětem silniční daně zdanitelné vozidlo, kterým dle zákona o silniční dani vozidlo kategorie N (přesněji N2 A N3) a přípojná vozidla kategorie O (přesněji O3 a O4) registrované v registru silničních vozidel.

Dříve byla předmětem daně všechna vozidla používaná k podnikání a všechny vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Nově se silniční daň neplatí u osobních automobilů, autobusů a nákladních vozidel do 12 tun. 

Daňové přiznání k silniční dani podává poplatník nejpozději do 31. ledna následujícího roku po uplynutí zdaňovacího období. Pokud je silniční daň nižší než 100 Kč, tak se daň nepředepíše a neplatí se. Nově se také již neplatí zálohy v průběhu roku.

Výpočet daně 

Výše daně za zdanitelné vozidlo se vypočte jako výše daně (určí se dle kategorie vozidla, počtu náprav a nejvyšší povolené hmotnosti - naleznete v technickém průkazu) snížená o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy vozidlo nebylo předmětem daně nebo bylo osvobozeno, a případné slevy za použití vozidla v kombinované dopravě.

Slevy na dani při použití kombinované dopravy

 • sleva 90 % výše daně - více než 120 jízd 
 • sleva 75 % výše daně - od 91 do 120 jízd
 • sleva 50 % výše daně - od 61 do 90 jízd
 • sleva 25 % výše daně - od 31 do 60 jízd

Kombinovaná doprava je přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava.

Druh vozidla

 • BA - nákladní automobil (Vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně nebo převážně pro přepravu zboží. Může rovněž táhnout přípojné vozidlo.)
 • BB - skříňový automobil (Nákladní automobil s prostorem pro řidiče i náklad v jednom celku.)
 • BC - tahač návěsu (Tažné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně nebo převážně pro tažení návěsů.)
 • BD - silniční tahač (Tažné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně pro tažení jiných přípojných vozidel než návěsů.)
 • O - přípojné vozidlo
   

Kalkulátor silniční daně po výběru vozidla vypočítá při zadání parametrů výši silniční daně pro konkrétní vozidlo.


t
Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
Při využití kombinované dopravy ( = přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava) za splnění podmínek daných zákonem lze získat slevu na dani.


Formulář k silniční dani

Již máte silniční daň vypočítanou? Tak si stáhněte formulář k silniční dani:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 43 krát


Související články: