Formuláře pro osoby v hmotné nouzi

Kdo má nárok na dávky v sociální nouzi?

Osoba či rodina má nárok na dávky v sociální nouzi, pokud nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetková situace neumožňuje uspokojení základních životních potřeb, které uznává společnost. Zároveň platí, že si tyto příjmy nemůže sama z objektivních důvodů zvýšit (prodejem či jiným využitím majetku, uplatnění pohledávek a dalších nároků) a tím si ulehčit svoji finanční situaci vlastními prostředky.

Jaké příjmy se počítají do příjmů osoby či rodiny = započitatelné příjmy

S životním minimem se musí porovnat všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:

 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • a další příjmy uvedené na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jaké je životní minimum v Kč za měsíc?

Životní minimum je spodní hranice příjmů k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb, jenž je státem a společností uznána.

V současné době má životní minimum tyto hodnoty:

Osoba Měsíční částky životního minima
Jednotlivec 3 410 Kč
První osoba v domácnosti 3 140 Kč
Druhá a další osoba v domácnosti, které nejsou nezaopatřeným dítětem 2 830 Kč
Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 740 Kč
Nezaopatřené dítě ve věku od 6 až 15 let 2 140 Kč
Nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let 2 450 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příklad: Otec samoživitel s jedním dítětem (5 let) má životní minimum 4 880 Kč.

Jaké je existenční minimum?

Existenční minimum je spodní hranicí peněžních příjmů, jež je považována za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Jaké jsou dávky v hmotné nouzi?

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

Co musí žádost obsahovat?

Žádost musí obsahovat vaše identifikační údaje (jméno, příjmení), vaši osobní situaci (zdravotní stav, vyživovací povinnost a další), identifikačních údaje dalších osob žijících v domácnosti.


Formuláře pro osoby v hmotné nouzi

Název formuláře Stáhni
Žádost o příspěvek na živobytí
stáhnout
Žádost o doplatek na bydlení
stáhnout
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
stáhnoutPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 12 krát


Související články: