Kalkulačka otcovské poporodní péče 2024

Od 1. února 2018 zákon o nemocenském pojištění zavedl novou dávku otcovské poporodní péče neboli otcovskou. Tato dávka je vyplácena tatínkům, kteří mají možnost strávit v době prvních šesti týdnů od narození čas se svým dítětem. Otcem se pro čerpání otcovské rozumí muž zapsaný jako otec na matrice.

Podpůrčí doba, tj. doba po kterou může otec dávku čerpat se od ledna 2022 zvyšuje z jednoho na dva týdny, tedy na 14 dní. Podpůrčí doba otcovské začíná nástupem na otcovskou, kterou si otec určí v období 6 týdnů od narození dítěte. Navíc také od ledna 2022 pokud dojde k hospitalizaci v prvních šesti týdnech od narození, doba možnosti nástupu na otcovskou se o dobu hospitalizace prodlužuje.

Redukce denního vyměřovacího základu

Denní vyměřovací základ pro výpočet otcovské se redukuje. Do první redukční hranice se počítá 100 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Výše otcovské

Otcovská je vyplácena od prvního dne a činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Podmínkou pro nárok na otcovskou je účast na pojištění a to jako zaměstnance, v případě osoby samostatně výdělečně činné je třeba splnit účast na pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

Více o otcovské poporodní péči

 

Kalkulačka otcovské vám po zadání měsíční hrubé mzdy vypočte výši otcovské v roce 2024


Podpůrčí doba otcovské poporodní péče (otcovské) činí 2 týdny.


 

Obecný výpočet otcovské

Denní vyměřovací základ = (hrubá mzda * 12 měsíců) / 365 dnů

Denní vyměřovací základ se redukuje pro otcovskou v roce 2024 následovně:

  • Z částky do 1 466 Kč se počítá 100 %
  • Z částky do 2 199 Kč se počítá 60 %
  • Z částky do 4 397 Kč se počítá 30 %
  • K částce nad  4 397 Kč se nepřihlíží

Otcovská od prvního kalendářního dne činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Zajímá vás výpočet otcovské? 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 22 krát


Související články: