Kalkulačka otcovské poporodní péče 2021

Zákon o nemocenském pojištění od 1. února 2018 zavádel novou dávku otcovské poporodní péče neboli otcovskou. Podpůrčí doba otcovské činí 1 týden a začíná nástupem na otcovskou, kterou si otec určí v období 6 týdnů od narození dítete. Otcem se pro čerpání otcovské rozumí muž zapsaný jako otec dítěte do knihy narození. Výše otcovské činí 70 % denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den.


Podmínkou pro nárok na otcovskou je účast na pojištění a to jako zaměstnance, v případě osoby samostatně výdělečně činné je třeba splnit účast na pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

Kalkulačka otcovské vám po zadání měsíční hrubé mzdy vypočte výši otcovské.


Podpůrčí doba otcovské poporodní péče (otcovské) činí 1 týden.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 22 krát


Související články: