Co je důchodové spoření

Upozornění: Zákon č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření stanovuje postup ukončení a vypořádání důchodového spoření během roku 2016. Níže uvedené texty jsou uvedeny pouze pro informaci.

Od ledna roku 2013 se lidé mohou rozhodnou, zda vstoupí v rámci důchodové reformy do druhého pilíře. Spoření ve druhém pilíři je dobrovolné a každý občan si může sám zvážit, zda je pro něj tato forma spoření na penzi výhodná. Důchodové spoření upravuje zákon 426/2011 Sb.

Účastník důchodového spoření

Účastníkem důchodového spoření se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která platí důchodové pojištění, pokud uzavře smlouvu o důchodovém spoření s penzijní společností. Vstoupit do druhého pilíře může občan nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let.

Občané, kteří dosáhli věku 35 let před 1.1.2013, mohou vstoupit do druhého pilíře:

  • pouze v průběhu prvních šesti měsíců po jeho spuštění, tedy do 30.6.2013 nebo
  • do 6 měsíců ode dne, kdy se poprvé od 1.1.2013 stali poplatníky pojistného na důchodové pojištění.

Princip spoření ve druhém pilíři

Důchodové spoření spočívá v tom, že si účastníci druhého pilíře na svůj účet důchodového spoření převádí 3 % z prostředků, které nyní odvádí formou sociálního pojištění do státního rozpočtu. Základní podmínkou je, že si k této procentuální částce budou sami přidávat 2 % z hrubé mzdy. Výsledných 5 % si spoří na individuálním účtu u penzijní společnosti v důchodových fondech, kde se prostředky zhodnocují podle zvolené strategie.

Peníze jsou ve druhém pilíři vázané až do odchodu klienta do důchodu. Při dosažení důchodového věku se prostředky klienta převedou do klientem zvolené pojišťovny, která je bude klientovi dle jeho rozhodnutí vyplácet k jeho státnímu důchodu.

Podpisem smlouvy o důchodovém spoření se tak účastník zaváže k tomu, že po zbytek jeho výdělečné činnosti až do přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění (prvního pilíře) bude část jeho pojistného odváděna na jeho individuální účet u penzijní společnosti. Tato část představuje 3 procentní body z celkové sazby pojistného, která je 28 %. Současně se zaváže, že po uvedenou dobu, bude platit zvýšenou sazbu pojistného, a to o dodatečné 2 procentní body, které budou rovněž převáděny na jeho individuální účet u penzijní společnosti. Celkový odvod na důchodové pojištění tak bude 30 % vyměřovacího základu pro pojistné (21,5 % zaměstnavatel, 8,5 % zaměstnanec), z toho 25 % půjde na státní důchodové pojištění (I. pilíř) a 5 % na soukromé důchodové spoření (II. pilíř).

Nemožnost vystoupit

Ačkoli vstup a účast na druhém pilíři je dobrovolná, neexistuje možnost, jak z druhého pilíře vystoupit a smlouvu vypovědět. Pokud se tedy rozhodne klient do systému vstoupit, nárok na výplatu mu vznikne až dnem přiznání starobního důchodu ze státního důchodového systému (první pilíř). Naspořené prostředky jsou předmětem dědictví a v průběhu spoření je nelze postihnout výkonem exekuce. I když občan přijde o příjem (např. ztráta zaměstnání) nedochází k ukončení účasti na důchodovém spoření, pouze nedochází k placení pojistného.

Komu se vyplatí druhý pilíř?

Rozhodnutí o vstupu do druhého pilíře je závislé především na výši příjmů a věku konkrétního občana. Obecně lze říci, že důchodové spoření je spíše výhodnější pro mladší občany, kteří mohou spořit déle, a také pro občany s nadprůměrnými příjmy. Lidé s nadprůměrnými příjmy bez ohledu na věk si vyvedením tří procent mohou sami spravovat prostředky, které jim státní důchod již nezvyšují. Starší lidé vstupem do druhého pilíře zajišťují své potomky (dědice), neboť všechny naspořené prostředky, i tři procenta vyvedená ze sociálního pojištění, jsou předmětem dědictví.

Výhody druhého pilíře

  • Účastník spoří na svůj osobní účet na penzi - 3 % ze své hrubé mzdy neodvádí státu, ale spoří je sobě.
  • Naspořené peníze získá účastník nebo jeho dědici.
  • Účastník sám rozhoduje, jak jsou peníze ve fondech spravovány. Volí si strategii s odpovídající mírou rizika a může ji kdykoli změnit.
  • Před dosažením důchodového věku se převádí aktiva do instrumentů s nižším rizikem.
  • Nižšší poplatky u fondů druhého a třetího pilíře za správu investic ve srovnání s jinými druhy investic.
  • V důchodu není občan závislý pouze na důchodu vypláceném ze státního rozpočtu.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 12 krát


Související články: