Ukončení důchodového spoření

V roce 2013 v rámci tzv. důchodové reformy byl nastaven nový systém spoření na důchod. Penzijní připojištění (nelze již uzavírat nové smlouvy) bylo nahrazeno v rámci III. pilíře doplňkovým penzijním spořením. Navíc byl zaveden nový produkt důchodové spoření (důchodové fondy), který spoření na důchod rozšířil o  druhý pilíř.

Již od zavedení druhého pilíře, se stále mluvilo o jeho zrušení. V průběhu roku 2015 byla vypracována novela zákona, která druhý pilíř ruší. Od 1. července 2015 již nebylo možné nově do druhého pilíře vstupovat. Zákon č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření definitivně stanoví postup ukončení a vypořádání důchodového spoření v roce 2016. Důchodové fondy vstupují 30. června 2016 do likvidace.

Naspořené prostředky

Učastníci druhého pilíře, kteří si vkládali peníze do důchodových fondů, se nemusí o své naspořené prostředky obávat. Zákon stanoví, že naspořené peníze budou účastníkům důchodového spoření vyplaceny. Na základě písemného sdělení, které účastník zašle fondu, má možnost si vybrat jeden z následujících způsobů výplaty:

 • převod celé částky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
 • převod celé částky na bankovní účet výplata celé částky poštovní poukázkou

Doplacení vyvedených prostředků

Při spoření do důchodových fondů v rámci druhého pilíře docházelo k vyvedení části peněz ze státního spoření na důchod, došlo ke snížení platby pojistného na důchodové pojištění. V případě nedoplacení těchto vyvedených peněz, by v budoucnu došlo ke krácení státního důchodu za dobu účasti ve druhém pilíři. Státní důchod z prvního pilíře, v závislosti na délce spoření ve druhém pilíři, by se tak snížil o 0,3 % za rok. Zákon o ukončení důchodového spoření umožňuje tyto prostředky doplatit a v budoucnu se krácení státního důchodu vyhnout.

Pro přehlednost uvádíme časový harmonogram ukončení a vypořádání důchodového spoření:

leden 2016

 • zastavení plateb příspěvků účastníků na smlouvy o důchodovém spoření (poslední platba zaměstnance na důchodové spoření bude poukázána ze mzdy za prosinec 2015, v případě živnostníka z daňového přiznání za rok 2015)

do konce března 2016

 • penzijní společnosti zašlou klientům písemnou informaci o způsobu likvidace vč. výzvy ke sdělení způsobu výplaty finančních prostředků z důchodového spoření

30. června 2016

 • odejmutí licencí penzijním společnostem na provozování důchodových fondů,
 • zahájení likvidace fondů
 • od této chvíle není možné měnit strategii spoření
 • prostředky účastníků mohou být investovány pouze do vkladů u regulovaných bank

do konce září 2016

 • účastník sdělí penzijní společnosti zvolený způsob výplaty, včetně dalších náležitostí

15. října - 31. prosince 2016

 • výplata naspořených prostředků účastníkům důchodového spoření
 • po vyplacení následuje zaslání výpisu účastníkům důchodového spoření

31. prosince 2016

 • výplata prostředků důchodového spoření na účet určený místně příslušným finančním úřadem v případě, že účastník nesdělí fondu do konce září 2016 způsob výplaty (takto převedené prostředky budou považovány za daňový přeplatek účastníka)
 • zrušení všech důchodových fondů

do 30. června 2017

 • zájemci o vrácení vyvedených 3 % do státního systému musí Českou správu sociálního zabezpečení požádat o vyčíslení výše doplatku pojistného na důchodové pojištění

do 29. prosince 2017

 • zájemci o vrácení vyvedených 3 % je musí doplatit
Zdroj: zákon č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření, www stránky penzijních společností

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 12 krát


Související články: