Dávky doplňkového penzijního spoření

Doplňkové penzijíní spoření od začátku roku 2013 nabízejí penzijní společnosti. Stejně jako z penzijního připojištění, tak také z doplňkového penzijního spoření jsou vypláceny penze a jednorázové dávky.

Nárok na výplatu dávky z doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech ve III. pilíři vzniká po splnění podmínek pro danou dávku.  Výplatu dávek zajišťuje penzijní společnost nebo životní pojišťovna.

Účastník doplňkového penzijního spoření si může zvolit výplatu naspořených prostředků těmito dávkami:

  • starobní penze na určenou dobu,
  • invalidní penze na určenou dobu,
  • jednorázové vyrovnání,
  • odbytné,
  • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi, nebo
  • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

Starobní penze na určenou dobu

Jde o měsíčně vyplácenou penzi na dobu, kterou si účastník sám zvolí (minimálně však po dobu 3 let). Podmínkou vzniku nároku je dosažení věku, který je o pět let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod a trvání spořící doby v délce nejméně 60 měsíců (nejvýše 120 měsíců). U žen se věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod určuje jako věk nároku stejně starého muže.

Výplatu zajišťuje přímo penzijní společnost. Prostředky, které ještě nebyly vyplaceny, jsou stále zainvestovány v účastnických fondech, takže se i v době pobírání penze dále zhodnocují.

Invalidní penze na určenou dobu, min. po dobu 3 let

Jde o obdobu starobní penze na určenou dobu s tím rozdílem, že invalidní penze může být přiznána již po 36 měsících (nejdéle po 60 měsících) spořící doby. Podmínkou je pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně.

Úhrada jednorázového pojistného

Další možností čerpání přostředků je úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi, nebo úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

Doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu je forma penze podobná starobní penzi na určenou dobu. Rozdíl je v tom, že výplatu zajišťuje životní pojišťovna, kterou si zvolí účastník, a s kterou uzavře pojistnou smlouvu. Do této pojišťovny jsou všechny prostředky převedeny, takže již nejsou zainvestovány v účastnických fondech. Prostředky jsou v životní pojišťovně úročeny podle stanovené výše pojistně-technické úrokové míry a pojišťovna tak garantuje výši vyplácené penze.

Podmínkou pro nárok na tuto penzi je dosažení věku, který je o pět let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod a minimálně 60 měsíců (nejvýše 120 měsíců) spořící doby. U žen se věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod určuje jako věk nároku stejně starého muže.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát


Související články: