Výše příspěvku na penzijní spoření

Veškeré prostředky směřují na individuální účet účastníka, na kterém se po celou dobu společně s výnosy akumulují, aby se účet v celém objemu při vzniku nároku na dávky použil k jejich výplatě.

Příspěvky na penzijní spoření

Finanční prostředky plynoucí do spoření na penzi ve třetím pilíři mouhou pocházet ze dvou složek. Jedná se o příspěvky účastníka a příspěvky třetích osob (penzijní připojištění), zaměstnavatele (doplňkové penzijní spoření). Příspěvek zaměsrnavatele je třeba předem oznámit penzijní společnosti.

Výše, placení a změna příspěvků

Výše příspěvku účastníka na penzijní spoření se stanovuje za kalendářní měsíc. Minimální měsíční příspěvek je nyní dán částkou 90 Kč. Účastník nemůže platit příspěvky současně na více spoření ve třetím pilíři u více penzijních společností. 

Příspěvky se platí do konce kalendářního měsíce. Příspěvek účastníka se považuje za zaplacený do konce kalendářního měsíce, je-li příspěvek do konce kalendářního měsíce připsán na účet penzijní společnosti u jeho depozitáře.

Pokud platíte příspěvky dopředu na delší dobu, je třeba je zaplatit do konce prvního kalendářního měsíce tohoto období.

Účastník má právo změnit výši svého příspěvku dle aktuální finanční situace.  Změna výše příspěvku je možná pouze do budoucna a je třeba ji písemně penzijní společnosti oznámit. V penzijním plánu či smlouvě může být stanovena lhůta pro tuto změnu, která však nesmí být delší než tři kalendářní měsíce ode dne doručení oznámení o změně výše příspěvku.

Účastník penzijního spoření může příspěvek:

  • snížit či zvýšit
  • požádat o odklad jeho placení (doba odkladu placení příspěvků, za kterou účastník příspěvky doplatil, se započítává do pojištěné doby) nebo
  • požádat o přerušení jeho placení (doba  přerušení se do pojištěné doby nezapočítává).

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát


Související články: