Příspěvek na bydlení pro rok 2024

Příspěvek na bydlení, stejně jako další sociální dávky, upravuje zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.). Příspěvek na bydlení je tedy určen sociálně slabým domácnostem.

Pro koho je určen?

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže

  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (od 1.1.2023 pro všechny obce včetně Prahy - zrušen koeficient 0,35), a zároveň

  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30  není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce (od roku 2023 se změnilo členění obcí) a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Jak se vypočítávají náklady na bydlení?

Výdaje na bydlení se liší u vlastního bydlení a nájemního bydlení. V Česku rozšířené družstevní bydlení se pro účely výpočtu příspěvku na bydlení započítává do vlastního bydlení.

Nájemní bydlení

Náklady na bydlení tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu. Celkové náklady za bydlení se prokazují nájemní smlouvou. Jestliže nejsou další náklady (např. elektřiny, voda…) zahrnuty v nájemní smlouvě, tak je potřeba doložit doklady i tyto výdaje.

Vlastní bydlení (patří sem i družstevní bydlení)

U družstevních bytů, bytů užívaných na základě služebnosti užívání celého bytu a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které nevychází ze skutečných nákladů, ale z částek stanovených zákonem. V roce 2024 měsíčně činí:
  • 3 571 Kč u jedné nebo dvou osob v rodině,
  • 4 669 Kč u tří osob a
  • 5 632 Kč u čtyř a více osob.

Náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc v závislosti na počtu osob v rodině a to v nájemním i vlastním bydlení. Pro rok 2024 se jedná o tyto částky:

  • 1 843 Kč u jedné nebo dvou osob,
  • 2 411 Kč u tří osob,
  • 2 979 Kč u čtyř a více osob.

Náklady na bydlení se pro nárok na výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje.  

Jak se stanovují normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení se liší dle typu bydlení. Jsou tedy rozdílné u nájemního a vlastního bydlení. U nájemního bydlení se náklady liší na velikosti obce. Ve větších městech jsou náklady vyšší, což odpovídá tržní situaci. U vlastního bydlení je částka ve všech městech a obcích stejná.  

Normativní náklady 2024, 2023

Výše částek normativních nákladů - Nájemní bydlení

  Měsíční náklady na bydlení v Kč
Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16729 14197 13737
tři 19212 15900 15299
čtyři a více 23195 19202 18477

Výše částek normativních nákladů - Družstevní a vlastní bydlení 

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení v Kč
jedna nebo dvě 8932
tři 11161
čtyři a více 13568

Navýšení normativních nákladů je od roku 2024 zrušeno.

 

Navýšení normativních nákladů 2023

Navýšení částek normativních nákladů - nájemní bydlení

Počet osob v rodině Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
jedna nebo dvě 1400
tři 1600
čtyři a více 1800

Navýšení částek normativních nákladů - družstevní a vlastní bydlení

Počet osob v rodině Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
jedna nebo dvě 2000
tři 2400
čtyři a více 2800

 

Normativní náklady včetně navýšení od 1.10.2022

Výše částek normativních nákladů od 1.10.2022 - nájemní bydlení

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999

jedna

14 621

12 771

12 435

11 429

11 246

dvě

18 129

15 597

15 137

13 761

13 510

tři

20 812

17 500

16 899

15 099

14 771

čtyři a více

24 995

21 002

20 277

18 106

17 711

 
Výše částek normativních nákladů od 1.10.2022 - Družstevní a vlastní bydlení 

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999

jedna

8 732

8 732

8 732

8 732

8 732

dvě

10 932

10 932

10 932

10 932

10 932

tři

13 561

13 561

13 561

13 561

13 561

čtyři a více

16 368

16 368

16 368

16 368

16 368

 

 Částky mimořádného navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v roce 2022  pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
  do 30. 9. 2022 od 1. 10. 2022
jedna 1 120 4 500
dvě 1 130 4 500
tři 1 607 2 500
čtyři a více 1 974 2 500

b) byty v družstevních bytech, byty užívané na základě služebnosti užívání celého bytu a byty vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
  do 30. 9. 2022 od 1. 10. 2022
jedna 1 180 2 500
dvě 1 219 2 500
tři 1 733 2 000
čtyři a více 2 147 2 000

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 31 krát


Související články: