Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení, stejně jako další sociální dávky, upravuje zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.). Příspěvek na bydlení je tedy určen sociálně slabým domácnostem.

Pro koho je určen?

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.


Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže

  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň

  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Jak se vypočítávají náklady na bydlení?

Výdaje na bydlení se liší u vlastního bydlení a nájemního bydlení. V Česku rozšířené družstevní bydlení se pro účely výpočtu příspěvku na bydlení započítává do vlastního bydlení.

Nájemní bydlení

Náklady na bydlení tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu. Celkové náklady za bydlení se prokazují nájemní smlouvou. Jestliže nejsou další náklady (např. elektřiny, voda…) zahrnuty v nájemní smlouvě, tak je potřeba doložit doklady i tyto výdaje.

Vlastní bydlení (patří zde i družstevní bydlení)

U vlastního bydlení se nevychází ze skutečných nákladů, ale z částek stanovených zákonem. V roce 2018 měsíčně činí:
  • 1 988 Kč u jedné osoby v rodině,
  • 2 721 Kč u dvou osob,
  • 3 558 Kč u tří osob a
  • 4 291 Kč u čtyř a více osob.

 U družstevních a vlastních bytů se totiž nevychází ze skutečných nákladů, ale dle uvedených částek. 

Náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc v závislosti na počtu osob v rodině. Pro rok 2018 se jedná o tyto částky:

  • 746 Kč u jedné osoby,
  • 1 020 Kč u dvou osob,
  • 1 335 Kč u tří osob,
  • 1 649 Kč u čtyř a více osob.
Náklady na bydlení se pro nárok na výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje.  

Jak se stanovují normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení se liší dle typu bydlení. Jsou tedy rozdílné u nájemního a vlastního bydlení. U nájemního bydlení se náklady liší na velikosti obce. Ve větších městech jsou náklady vyšší, což odpovídá tržní situaci. U vlastního bydlení je částka ve všech městech a obcích stejná. 

Tabulka: Nájemní bydlení (rok 2018)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 7 870 6 227 5 928 5 036 4 844
Dvě 11 186 8 938 8 530 7 308 7 046
Tři 15 116 12 176 11 642 10 045 9 702
Čtyři a více  18 827 15 282 14 639 12 712 12 299

 
Tabulka: Družstevní a vlastní bydlení (rok 2017)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 4 420 4 420 4 420 4 420 4 420
Dvě 6 489 6 489 6 489 6 489 6 489
Tři 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939
Čtyři a více  11 298 11 298 11 298 11 298 11 298
 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát


Související články:Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.