Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je dávka, která spadá do kategorie hmotné nouze. Důležité je vědět, že rozhodně není automatická. Vyplácena je navíc pouze jednorázově a její výše se odvíjí především od mimořádné a nenadálé situace, ve které jste se ocitli, a může dosáhnout až 15násobku životního minima, tedy 51 150 Kč.

Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc?

První případ, kdy můžete dostat dávku mimořádné okamžité pomoci, je situaci, kdy nesplňujete podmínky nároku na dávky hmotné nouze, ale kvůli nedostatku finančních prostředků vám hrozí možná újma na zdraví. Pokud je to i váš případ, dávka doplní vaše příjmy do existenčního minima. Jestliže se v rodině nachází nezaopatřené dítě do 26 let, pak dokonce do životního minima.

Dále mají nárok na dávku osoby, které postihla nenadálá mimořádná událost s destruktivními následky, ale pouze za předpokladu, že danou situaci nedokážou dostatečně vyřešit prostřednictvím svých vlastních finančních prostředků. Nejčastěji se zde jedná o nejrůznější živelné pohromy (povodeň, požár, vichřice apod.), které způsobily nejen majetkovou újmu. Právě tehdy lze získat až zmíněný 15násobek životního minima.

Mimořádná okamžitá pomoc dále náleží osobám s nedostatečnými prostředky, které potřebují zajistit vzdělání nebo zájmovou činnost (kroužek) nezaopatřenému dítěti do 26 let, ale nemohou kvůli nedostatku financí. Poté také těm, kteří si potřebují obstarat předmět dlouhodobé potřeby, což může být např. lednička, sporák apod. MOP lze také získat na uhrazení nezbytného a obvykle nárazového výdaje, tím je pak myšlen např. správní poplatek anebo poplatky za obstarání si nových dokladů. Zde můžete obdržet až plnou výši nákladů.

A posledním případem, kdy lze MOP poskytnout, je situace, kdy hrozí tzv. nebezpečí sociálního vyloučení. Dávka je určena pro osoby, které opouštějí vězení, zdravotnické zařízení určené k léčbě závislostí, psychiatrii anebo dětský domov. Dále by také měla náležet osobám, které nemají naplněnou životně důležitou potřebu, jsou bez přístřeší anebo ohroženi trestnou činností jiné osoby. Zde lze zmíněným jednorázově poskytnout až 1000 Kč.

Pokud si myslíte, že splňujete některý ze zmíněných bodů a myslíte si, že by vám mimořádná okamžitá pomoc mohla být přiznána, zkuste si o dávku zažádat na úřadu práce.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát


Související články: