Dávky státní sociální podpory

Státní sociální podpora je tvořena systémem státních dávek učených především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Všechny dávky státní sociální podpory mají obligatorní charakter, hlavním kritériem pro přiznání některých z nich je příjmová situace rodiny.  

Dávky, které se vyplácí v závislosti na příjmech rodiny:

Dávky poskytované bez ohledu na příjem rodiny:

Příjmy rozhodné pro nárok na dávky státní sociální podpory zahrnují všechny čisté příjmy rodiny. Od 1. ledna 2008 se do příjmu nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou.

Dítěti náleží při splnění podmínek (věku a podmínek příjmu rodiny) dávky státní sociální podpory, které jsou vypláceny osobě, která je vychovává. S přídavkem na dítě by měl rodič hospodařit a užívat jej ve prospěch dítěte.

Základem pro stanovení nároku a výši některých dávek včetně určení hranice příjmů osoby či rodiny je životní minimum.

Dávky státní sociální podpory zohledňují jak příjmovou, tak i sociální situaci rodiny. Čím je v rodině více nepříznivých sociálních událostí, tím více a vyšších dávek je rodině poskytováno. Rodina může pobírat více dávek státní sociální podpory souběžně. Je tak možné pobírat současně například rodičovský příspěvek, přídavky na děti i příspěvek na bydlení. Každý nárok na sociální podporu je vždy posuzován individuálně, pouze na základu čistých příjmů rodiny.

O dávkách státní sociální podpory rozhodují a vyplácejí je úřady práce místně příslušné podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby. Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na úřadech práce nebo ho lze nalézt na našich internetových stránkách v sekci formuláře

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 6 krát


Související články: