Změna invalidních důchodů

Plný a částečný invalidní důchod, které platily do 31. 12. 2009, nahradila jediná invalidita rozdělená do třech stupňů podle procentního poklesu pracovní schopnosti. I nadále tedy existuje invalidní důchod prvního stupně, invalidní důchod druhého stupně a invalidní důchod třetího stupně.

Jak se plný a částečný invalidní důchod překlopí na třístupňovou invaliditu?

  • Plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.
  • Částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, pokud byl důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %,
  • a za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně ostatní případy.
  • Částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok ke dni 1. ledna 1996 z důvodu výsluhy let, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně.
První kontrolní lékařská prohlídka konaná po roce 2009 může stanovit jiný stupeň invalidity. Zdravotní stav posuzují lékaři České správy sociálního zabezpečení.

Co je to kontrolní lékařská prohlídka?

Aby byl občan zdravotně prozkoumán, tak si sám musí podat žádost o invalidní důchod. V rámci této žádosti je potom lékaři České správy sociálního zabezpečení posouzen zdravotní stav, zdali odpovídá invaliditě. Přiznaný stupeň invalidity není definitivní. Při zlepšení zdravotního stavu může být invalidní důchod odebrán. V rámci řádných i mimořádných lékařských prohlídek je totiž zdravotní stav poživatele invalidního důchodu prošetřen. Kontrole zdravotního stavu se musí poživatel invalidního důchodu podrobit. Může být přiznána vyšší i nižší invalidita.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 14 krát


Související články: