Práce a důchod

Vedle předčasného starobního důchodu můžete mít výdělek, jen pokud nezakládá účast na nemocenském pojištění. V předčasném důchodu navíc nesmí být až do dosažení důchodového věku výdělečná činnost, ze které se platí sociální pojištění. Jakmile však předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku (záleží na roku narození), tak již jsou možnosti přivýdělku v důchodu neomezené.

Jak lze pobírat předčasný důchod a pracovat?

Dohoda o provedení práce

Od roku 2012 došlo v oblasti dohody o provedení práce k řadě změn, které se dotýkají i předčasných důchodců. Pozitivní změnou je, že pro jednoho zaměstnavatele mohou na základě dohody o provedení práce pracovat až 300 hodin za rok oproti 150 hodinám v roce 2011. Nevýhodou však je skutečnost, že si nesmí předčasný důchodce na základě dohody o provedení práce vydělat více než 10 000 Kč měsíčně. V případě, že má totiž zaměstnanec měsíční příjem z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč, tak je ze zákona nemocensky pojištěn. V tomto případě by ztratil předčasný důchodce nárok na předčasný důchod. Na tuto skutečnost je třeba pamatovat při rozvržení odměny. Pobírat předčasný důchod a pracovat na základě dohody o provedení práce je možné do měsíční odměny 10 000 Kč.


Zaměstnání malého rozsahu

Pracující předčasný důchodce si může měsíčně přivydělat až do 3 500 Kč (3 000 Kč do 31.12.2020, 2 500 Kč do 31.12.2018) a nebude účasten na nemocenském pojištění. Zaměstnání malého rozsahu je upraveno v zákoně o nemocenském pojištění. Předčasní důchodci tak mohou pravidelně pracovat pro svého zaměstnavatele v letošním roce např. na základě dohody o provedení činnosti a mít sjednanou měsíční mzdu 3 499 Kč (2 999 Kč  do 31.12.2020) a nepřijdou o předčasný důchod.

Příležitostné činnosti

Příjem z příležitostných činností (např. zemědělské výroby) až do příjmu 30 000 Kč se nedaní ani nepodléhá sociálnímu pojištění.

Samostatná výdělečná činnost

Penzisté pobírající předčasný důchod nesmí mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Tato podmínka je za celý rok 2019 splněna do zisku (příjem – výdej) ve výši 78 476 Kč a pro rok 2020 to bude částka 83 603 Kč. Jakmile však předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, může mít již neomezený zisk a neztratí nárok na důchod.

Výše rozhodné částky v Kč ročně
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rozhodná částka 63 865 64 813 67 756 71 950 78 476 83 603 85 058

U řádného starobního důchodu je možné mít neomezený příjem

  • z výdělečné činnosti na základě pracovní smlouvy
  • ze samostatné výdělečné činnosti
V řádném důchodovém věku lze tedy mít jakýkoliv příjem z pracovního poměru nebo zisk z podnikání a současně pobírat důchod. Invalidní důchodci nejsou legislativně nijak limitiování ve vykonávání samostatné výdělečné činnosti, omezení však spočívá v jejich zhoršeném zdravotním stavu.

Podnikání v důchodu

Samostatná výdělečná činnost je pro penzisty pro účely platby sociálního a zdravotního pojištění považována za vedlejší činnost. Tuto skutečnost je potřeba zdravotní pojišťovně i OSSZ doložit. To přináší výhody.
  • Samostatně výdělečně činní penzisté nemusí totiž při platbě sociálního a zdravotního pojištění dodržet minimální vyměřovací základ. Zjednodušeně řečeno nemusí každý měsíc platit minimální zálohy.

Jak je to s platbou zdravotního pojištění?

  • V prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti neplatí během roku podnikající penzista zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění doplatí jednorázově po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.
  • V dalších letech platí podnikající penzista zálohy dle skutečného zisku.

Jak je to s platbou sociálního pojištění?

I pro platby sociálního pojištění nemusí podnikající důchodce dodržet minimální vyměřovací základ.
  • Když zisk za rok 2020 nepřekročí částku 83 603 Kč za celý rok, tak se sociální pojištění vůbec neplatí. Tato částka se poměrně snižuje na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pro každý měsíc je hranice 6 967 Kč. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti 6 měsíců je tak hranice příjmu 41 802 Kč (6 967 Kč x 6 měsíců). Pro rok 2021 se hranice rozhodného příjmu zvyšuje na 85 058 Kč, měsíční částka je dána částkou 7 089 Kč.
  • Při překročení hranice se již odvádí zálohy na sociálním pojištění dle skutečně dosaženého zisku. Např. při zisku 100 000 Kč činí měsíční záloha v dalším roce 1 217 Kč (100 000 Kč x 50 % x 29,2 %).

Jak je to s platbou daně z příjmu?

Penzista-OSVČ musí v řádném termínu odevzdat daňové přiznání jako všichny ostatní OSVČ. V daňovém přiznání lze uplatnit všechny slevy a nezdanitelné položky jako ostatní plátci daně. Invalidní důchodci uplatní slevu na invaliditu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 12 krát


Související články: