Elektronicky se na střední školu přihlásilo 90 % uchazečů

22. 2. 2024 14:45 | , Finance.cz
Spotřebitel

Ministerstvo školství uvedlo, že elektronickou přihlášku na střední školu využilo na 135 tisíc z celkových 150 tisíc uchazečů o studium. Jak se nejčastěji přihlašovali do systému přihlášek?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uvedlo, že na 135 tisíc uchazečů o studium na střední škole podalo přihlášku s využitím nového elektronického systému DiPSy, a to buď plně elektronicky nebo výpisem.

Z celkem 150 000 přihlášených, jejichž přihlášky jsou nyní v systému, tak elektronickou cestu při přihlašování využilo přibližně 90 % všech uchazečů.

Přesný počet přihlášených bude znám poté, co ředitelé škol do systému zadají všechny přihlášky, které přišly v klasické listinné podobě. Podat přihlášku prostřednictvím DiPSy mohli uchazeči a jejich rodiče od 2. do 21. února 2024. 

Nejčastěji se zájemci přihlašovali skrze Bankovní identitu

Nejčastěji lidé využili k ověření totožnosti při online podání svoji bankovní identit, a to více než 86 % rodičů. „Zaznamenali jsme masivní využití bankovní identity při podání elektronických přihlášek na střední školy. Troufnu si tvrdit, že tím padají všechny pochybnosti o digitální gramotnosti občanů České republiky. Digitální identitu dnes občané mají a jsou schopni a připraveni ji využívat,“ zhodnotil výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička

Počet elektronických přihlášek předčil očekávání ministerstva

Ministr školství Mikuláš Bek byl zájmem o elektronické přihlašování na střední školy příjemně překvapen: „Vysoké procento přihlášek, které uchazeči a jejich rodiče podali elektronicky, významně předčilo všechna očekávání. Je důkazem toho, že mé rozhodnutí o digitalizaci přijímacího řízení bezprostředně po mém nástupu do funkce ministra školství bylo správné. Chci poděkovat všem uchazečům a rodičům za důvěru a ochotu využít nový digitalizovaný způsob podávání přihlášek hned v prvním roce jeho spuštění a ředitelům a dalším zaměstnancům škol za součinnost a spolupráci na cestě, která přijímací řízení posouvá do 21.století,.“

Finální hodnocení však bude podle ministra možné až po skončení celého procesu přijímacího řízení. 

 

Elektronické přihlášky využili zájemci o maturitní i nematuritní obory, ale i zájemci o víceletá gymnázia

Elektronické přihlašování na střední školy se týkalo maturitních i nematuritních oborů. Kromě více než sto tisíc deváťáků se na střední školy hlásily také desetitisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, žáků středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo uchazečů z řad dospělých hlásících se do dálkového, zkráceného nebo večerního studia.

„Díky digitalizaci budeme mít vůbec poprvé také celkový přehled o tom, jaký je zájem o různé obory ze strany uchazečů napříč republikou,“ dodal ministr školství Bek.          

Kdy se dozví uchazeči výsledky prvního kola?

Do konce února teď na školách zadávají do systému listinné přihlášky a provádí kontrolu těch, které byly podány elektronicky nebo výpisem. Systém pak uchazečům přidělí registrační číslo a pomůže školám s případným rozesláním pozvánky na školní kola přijímacích zkoušek nebo na jednotnou přijímací zkoušku.

Výsledky prvního kola se uchazeči dozví 15. května, a to buď přímo v Digitálním přihlašovacím systému (DiPSy) nebo na webu či jiném veřejně přístupném místě školy. 

Zdroj: Shutterstock

Štítky:

Články ze sekce: Spotřebitel