Kde naleznete seznam předepsaných léků na jednom místě?

18. 9. 2023 11:55 | , Finance.cz
Spotřebitel

Chcete mít přehled o všech předepsaných lécích? Seznam předepsaných léků naleznete pomocí mobilní a webové aplikace, kterou provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Seznam vystavených e-receptů lze nalézt v tzv. lékovém záznamu pacienta, do kterého mohou nahlížet samotní pacienti, lékaři, kteří již přišli s pacientem do kontaktu, lékárníci a kliničtí farmaceuti. Tento přehled umožňuje pacientovi mít povědomí o tom, které léky od všech lékařů, má předepsané. Zároveň mu aplikace připomene, které léky si ještě nevyzvedl. Aplikace také eviduje záznamy o provedených očkováních u pacienta.

Lékařům tento pacientův seznam umožňuje lépe stanovit léčebný plán pro pacienta, a to včetně případné lékové interakce nebo nadužívání léků.

Přístup do aplikace: Ke vstupu do webové aplikace využijte tento odkaz.

S nahlížením do seznamu léků může pacient vyjádřit nesouhlas

Pacient si sám může zvolit, zda chce, aby byl jeho seznam vystavených léků viditelný také pro zdravotnické pracovníky. Tuto viditelnost si může změnit přímo v aplikaci viz obrázek.

Pacient může udělit explicitní souhlas vybranému konkrétnímu lékaři či lékárníkovi. Pokud však pacient vysloví plošný nesouhlas, znamená to, že žádný lékař, lékárník ani klinický farmaceut nebude moci nahlížet do jeho lékového záznamu. Souhlas s opětovným nahlížením či nesouhlas může pacient vyslovit kdykoli,” uvádí tisková mluvčí VZP,  Viktorie Plívová.

Nastavení přístupu k vystaveným e-receptům

Zdroj: erecept.cz

Jak se do aplikace přihlásit?

K přihlášení do aplikace postačí vlastnit elektronický průkaz s čipem, nebo se přihlásit přes některou z forem Identity občana.

Zdroj: VZP


Čtěte také: 

VZP přispívá dětem 1 000 Kč na sportovní kroužky. Jak o příspěvek požádat?

Platba za státní pojištěnce přesáhne příští rok dva tisíce korun

Pracovní neschopenka a výpověď. Můžete ji dostat, když v době nemoci odmítnete dokončit úkol?

Zdroj: Shutterstock

Články ze sekce: Spotřebitel