Nemá vaše rodina na školní pomůcky či kroužky pro děti? V září vám může pomoci stát

24. 8. 2023 15:33 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY

Máte napjatý rodinný rozpočet a začátek školního roku vám dělá vrásky? Kdy a jak můžete požádat stát o příspěvek na školní pomůcky a kroužky pro děti?

Výdaje na školní pomůcky, kroužky pro děti a další výdaje související se vzděláním a zájmovou činností dětí, a to od základní až po vysokou školu, vám může pomoci vyřešit stát především prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci. S obědy do škol vám zase může pomoci Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Kdo může žádat o příspěvky na školní pomůcky a kroužky pro děti?

V rámci mimořádné okamžité pomoci (MOP) můžete žádat na startu nového školního roku, jestliže nemáte s ohledem na své příjmy, sociální a majetkové poměry prostředky dostatek finančních prostředků na úhradu výdajů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností dětí.

„Každému se může stát, že se jeho rodina náhle dostane do těžké životní situace. Nikdo v takové chvíli nechce, aby tím trpěly děti. Proto pomůžeme rodinám, které nemají dostatek peněz na úhradu školních pomůcek, nákladů spojených s účastí dítěte na škole v přírodě, sportovní činnosti nebo kroužků,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Od ledna do července letošního roku vyplatil Úřad práce ČR celkem 1 578 dávek MOP v souvislosti se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte za 3,7 mil. Kč.

Asi půl milionu korun bylo určeno čistě na školní pomůcky. ÚP zkoumá odůvodněnost nákladů, jejich ekonomickou náročnost, popřípadě možnosti jednotlivých školních zařízení a další okolnosti. Zároveň bere zřetel i na začlenění dítěte do kolektivu. Po posouzení stanoví úřad s ohledem na příjmy žadatele a společně posuzovaných osob výši dávky, a to až do úrovně konkrétního nákladu. Součet poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tady maximálně 48 600 Kč.

Tip: Jak vychází prázdniny a svátky ve školním roce 2023/2024?

Jak o mimořádnou okamžitou pomoc požádat?

O mimořádnou okamžitou pomoc můžete žádat online prostřednictvím stránek MPSV, ale i osobně na Úřadu práce dle vašeho místa bydliště.

Žádost lze odeslat i přes datovou schránku nebo e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem.

Formulář žádosti lze nalézt také na každém pracovišti Úřadu práce, kde s jeho vyplněním mohou poradit samotní pracovníci.

Společně s formulářem žádosti se dokládají přílohy dle toho, o jakou dávku se jedná a zda je posuzovaných osob pro nárok více:

  • Doklad o výši měsíčních příjmů
  • Celkové sociální a majetkové poměry
  • Ostatní společně posuzované osoby
  • Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem
  • Potvrzení o studiu

Díky projektu Obědy do škol mohou i vaše děti mít oběd zdarma

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje v podpoře projektu Obědy do škol, díky kterému mohou zdarma obědvat děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů.

O tom, jak zařadit vaše dítě do projektu Obědy do škol se dočtete na stránkách MPSV.

Bezplatné školní stravování bylo do června 2023 podporováno skrze výzvy Operačního programu Potravinová a materiální pomoc.

Na tento program od letošního školního roku navazuje Operační program Zaměstnanost plus.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka komentuje obědy do škol zdarma následovně: „Ve 21. století by u nás žádné dítě nemělo mít hlad. Proto pomůžeme těm nejchudším rodinám a zaplatíme jim obědy. Budou tak pro ně zcela zdarma.“

Dříve měly nárok na bezplatné obědy pouze rodiny s dětmi ve věku od 3 do 15 let, které pobíraly dávky v hmotné nouzi. Od března tohoto roku došlo k rozšíření cílové skupiny. Šanci tak dostanou i nízkopříjmové rodiny, které se nacházejí těsně nad hranicí hmotné nouze nebo čelí různým nepříznivým situacím. Řízení o poskytnutí finanční podpory mají ve své kompetenci jednotlivé kraje, které mohou využívat znalostí místní sociální situace a cílové skupiny.

V průběhu školního roku 2022/2023 bylo podpořeno celkem 9 749 dětí. Finanční prostředky směřovaly do 1 204 školských zařízení.

Zdroj: Shutterstock

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY