Podíl lidí žijících v domácnostech ohrožených chudobou loni stoupl nad 10 %

28. 11. 2023 09:18 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY

Český statistický úřad zveřejnil Statistickou ročenku 2023, která podrobně shrnuje důležité údaje o České republice za minulý rok. Mimo jiné z ní vyplývá, že po dvouletém poklesu opět stoupl podíl lidí žijících v domácnostech s příjmem pod hranicí chudoby. Celkově tento podíl překonal deset procent. 

Podle ročenky, jejíž celou verzi najdete zde, žilo v České republice ve 4 490 188 podchycených domácnostech dohromady 10 261 354 lidí. Oproti předchozímu roku se obě čísla snížila. Téměř 58 procent těchto domácností přitom tvořily úplné rodiny, 9,5 procenta rodiny neúplné a přes 32 % jednotlivci. 

Průměrný hrubý roční peněžní příjem každé osoby v domácnostech byl vypočten na 277 329 Kč. Hranice příjmové chudoby přitom podle statistiků ležela na 186 847 korunách za rok pro každého člena domácnosti. 

"Hranice chudoby byla stanovena jako 60 % mediánu ekvivalizovaných disponibilních příjmů za osoby. Ekvivalizovaný disponibilní příjem je konstruován jako podíl disponibilního příjmu domácnosti a počtu jejích spotřebních jednotek. Tento příjem je přiřazen všem osobám příslušné domácnosti," popsali metodiku statistici. 

Podle tohoto výpočtu pak v domácnostech ohrožených příjmovou chudobou žilo loni 1 046,4 tisíce lidí, zatímco předloni to bylo "jen" 901,2 tisíce osob. Podíl osob žijících v domácnostech s příjmem pod hranicí chudoby tak loni tvořil 10,2 procenta z celku, zatímco předloni to bylo 8,6 %. 

Příliš nepřekvapí, že ohrožení příjmovou chudobou se týká zejména domácností s nízkou úrovní vzdělání (téměř polovina), domácností osamělých seniorů (více než třetina) a domácností, kde se jeden rodič stará o jedno či více dětí závislých na péči a výživě (téměř třetina). Podrobnosti najdete v ročence na straně 317. 


Čtěte také: 

Úřad práce začne sám komunikovat se zaměstnavateli a dodavateli energií. Příjemcům dávek odpadne část papírování

Zdroj: Shutterstock

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY