Kteří podnikatelé budou mít od 1. dubna novou ohlašovací povinnost?

24. 3. 2023 14:42 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE

Se začátkem dubna přibyde zaměstnavatelům nová ohlašovací povinnost. Koho se bude týkat? Které osoby budou muset ohlásit?

Na začátku dubna budou budou mít někteří zaměstnavatelé novou ohlašovací povinnost.

Týkat se bude těch, kteří zaměstnávají osoby s dočasnou ochranou. Nově budou muset přihlašovat i ty osoby, u kterých nevznikla účast na nemocenském pojištění. 

Novela zákona, kterým se mění zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nabude účinnosti 1. dubna 2023. 

Zdroj: Depositphotos

Nová ohlašovací povinnost zaměstnavatelů

Do účinnosti novely musí být přihlášeni pouze ti zaměstnanci, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění, a to standardním způsobem.

Po 1. dubnu 2023 budou zaměstnavatelé (právnické i fyzické osoby) povinni nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce. 

Od data účinnosti pak platí, že zaměstnanci s dočasnou ochranou v nepojištěných pracovněprávních vztazích budou nahlašováni a následně evidováni stejným způsobem jako zaměstnanci, kterým vznikla účast na pojištění, tedy prostřednictvím ePodání „Oznámení o nástupu do zaměstnání“. Lhůta je 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání.

Zaměstnáváte pouze nepojištěné osoby? Od 1. dubna je musíte ohlásit

Jestliže zaměstnavatel zaměstnává jen nepojištěné osoby, tak dosud nepodléhali povinnosti registrace u České správy sociálního zabezpečení.

Od 1. dubna 2023 budou mít zaměstnavatelé povinnost registrovat všechny zaměstnané nepojištěné osoby.

Tip: Jaké změny musíte ohlásit vaší zdravotní pojišťovně?

Stávající zaměstnanci a zaměstnavatelé a ohlašovací povinnost

Co se týká zaměstnance s dočasnou ochranou v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou na dohodě o provedení práce, jehož pracovněprávní vztah vznikl před účinnosti novely a dosud nebyl přihlášen k pojištění, zaměstnavatel oznamuje jeho nástup do zaměstnání do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti novely. Povinnost pro zaměstnavatele neplatí pouze v případě, že tento pracovněprávní vztah skončí do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Zaměstnavateli, který by zaměstnával pouze výše uvedené zaměstnance s dočasnou ochranou, u kterých se dosud nástup do zaměstnání nehlásil a který díky tomu zatím nemusel sám být přihlášen u ČSSZ v registru zaměstnavatelů, nově tato povinnost vznikne.

Přihlásit se musí do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti novely. Povinnost neplatí pro zaměstnavatele pouze tehdy, pokud pracovněprávní vztah všech jeho zaměstnanců, kteří jsou výše uvedenými zaměstnanci s dočasnou ochranou, skončí do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy novela nabývá účinnosti.

Štítky:

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE