Průměrně 4 z 5 kontrolovaných internetových prodejců v roce 2022 porušili zákon

17. 3. 2023 13:00 | , Finance.cz
Spotřebitel

Česká obchodní inspekce v průběhu minulého roku uskutečnila 1 064 kontrol zaměřených na internetové obchody. Porušení právních předpisů zjistila v 839 případech, což je téměř 80 %. Nejedná se o obraz trhu, kontroly ČOI jsou převážně cílené na internetové prodejce, na které je větší množství podání od spotřebitelů, nebo kde v minulosti byly odhaleny problémy. Obchodníci nejvíce nedodržovali povinnost řádně informovat spotřebitele o možnostech reklamace, dále pak někteří uváděli nepravdivé informace o výrobku nebo o sobě, což tedy znamená, že vůči spotřebiteli použili nekalou obchodní praktiku.

Česká obchodní inspekce v období od 3. ledna do 30. prosince 2022 provedla 1 064 kontrol, při kterých ověřovala dodržování povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších právních předpisů. Porušení právních předpisů zjistila celkem v 839 případech (78,9 %).

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

109

91

83,5%

Jihočeský a Vysočina

66

61

92,4%

Plzeňský a Karlovarský

211

141

66,8%

Ústecký a Liberecký

124

87

70,2%

Královéhradecký a Pardubický

112

91

81,3%

Jihomoravský a Zlínský

210

163

77,6%

Olomoucký a Moravskoslezský

232

205

88,4%

Celkem

1 064

839

78,9%

Zjištěné nedostatky e-shopů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen celkem v 1 815 případech. Konkrétně se jednalo:

  • § ve 464 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • § ve 383 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)
  • § ve 309 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popřípadě informace zatajil nebo je poskytl nejasně, nejednoznačně či nesrozumitelně (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
  • § ve 300 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)
  • § ve 106 případech obchodník nedodržel postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména kdy tento postup prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., bylo zjištěno v menším rozsahu.

Právní předpisy Evropské unie byly porušeny ve 195 případech. Jednalo se mimo jiné například o:

  • § nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (95 případů)
  • § nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků (61 případů)

V dalších 230 případech pak bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru ČOI, mimo jiné například:

  • § zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (73 případů), nejčastěji § 8, stanovující povinnosti dovozce a § 9 stanovující povinnosti distributora před dodáním výrobků na trh
  • § zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, konkrétně § 10 odst. 2 tohoto zákona (43 případů), kdy kontrolovaná osoba nesplnila uložené povinnosti

Tip: Jak se změnily podmínky pro reklamaci a vrácení zboží zakoupeného v e-shopech a kamenných prodejnách?

Zdroj: Depositphotos

Uložená opatření e-shopům

Právní moci nabylo v roce 2022 celkem 863 pokut v rámci kontrol internetových prodejců a to v celkové výši 13 760 000 Kč.

Nejvyšší pravomocná pokuta, ve výši 750 000 Kč, byla uložena společnosti LUNZO s.r.o., která mimo jiné na svých stránkách www.lunzo.cz uváděla nepravdivé informace o spokojenosti uživatelů s nákupní galerií lunzo.cz., a tím se dopustila nekalé obchodní praktiky.

Výsledky kontrol za rok 2022 znovu potvrdily, že u internetové formy prodeje přetrvává porušování spotřebitelské legislativy. Nedostatky se objevují v poskytování kompletních a komplexních informací o prodávaných výrobcích. Je však potřeba doplnit, že v oblasti výkonu dozoru nad internetovým obchodováním je z převážné míry aplikována metoda vyhledávání a kontroly takových obchodů, které jeví známky podezření, že při jejich provozování dochází k porušování právních předpisů.

Česká obchodní inspekce, vzhledem ke zjištěným výsledkům a k nárůstu objemu internetového obchodování, bude v kontrolách v této oblasti pokračovat i v roce 2023. Kontrola bude cílena rovněž na internetové obchody, které na základě zkušeností z předchozích období nebo z poznatků poskytnutých České obchodní inspekci spotřebitelskou veřejností opakovaně porušují právní předpisy. ČOI rozšířila v roce 2022 seznam rizikových webů na www.rizikove.cz o dalších 365 nových rizikových internetových adres (každý den o jednu doménu, některé z nich následně zanikly, případně byly zrušeny).

Fenoménem posledních měsíců jsou vznikající „nákupní galerie“, kde je vyžadována platba výhradně předem, zboží je odesláno zpravidla ze „třetích zemí“ a není znám faktický prodávající. ČOI registruje stížnosti na dodání zboží s velkou časovou prodlevou, případně nedodání zboží vůbec. Je-li dostupnost označena např. výrazem „skladem ihned k odeslání“, může to v praxi znamenat, že zboží se nachází v Číně a bude doručeno až za několik týdnů či měsíců. Řešení reklamací a/nebo vracení zboží může být pro spotřebitele obtížné. Před nákupem na těchto nákupních galeriích Česká obchodní inspekce varuje.

Evidujeme tyto „nákupní galerie“, na které si spotřebitelé stěžují: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/?search=galeri

Zdroj: tisková zpráva České obchodní inspekce


Čtěte také:

Konec falešných slev a recenzí či zákaz prodeje zboží dvojí kvality. Co vše se chystá na provozovatele e-shopů?

Fingované slevy? Tento byznys už v Česku nepokvete

Jak poznat falešný e-shop?

Jak založit vlastní e-shop?

Články ze sekce: Spotřebitel