Je čas žádat o voličský průkaz pro volbu poslanců Evropského parlamentu

14. 5. 2024 12:56 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU

Ve dnech 7. a 8. června 2024 proběhnou v České republice volby poslanců Evropského parlamentu. Pokud v nich chcete hlasovat, ale nehodláte se kvůli tomu zdržovat ve svém obvyklém volebním okrsku, kde jste na seznamu voličů, je stále ještě čas požádat si o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz vám vydá obecní (městský) úřad v místě vašeho trvalého bydliště, kde jste vedení v příslušném volebním okrsku na seznamu voličů. 

Pokud žijete dlouhodobě v zahraničí, můžete si o vydání voličského průkazu zažádat u tamního zastupitelského úřadu. "Občané ČR žijící v zahraničí mohou na zastupitelském úřadě, u kterého jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, požádat o voličský průkaz a na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv okrsku na území České republiky," uvádí k tomu Ministerstvo vnitra

Pozor tedy: S voličským průkazem vydaným například na ambasádě ve Vídni musíte přijet hlasovat kamkoli do České republiky. Na zastupitelských úřadech v těchto volbách hlasovat nejde. 

 

"Je zde také možnost hlasovat pro kandidáty jiného členského státu. V takovém případě je nutno se řídit právními předpisy daného členského státu," dodává ministerstvo. 

Lhůty pro úkony kolem eurovoleb včetně vydávání průkazů pro putující voliče upravuje zákon a vyhláška a nelze je překročit. Jejich přehled najdete zde.  

Vyplývá z nich, že u svého úřadu můžete žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou podat naposledy v pátek 31. května 2024. Pokud chcete žádat osobně, máte čas až do středy 5. června. 

Voličské průkazy vydávají obecní a zastupitelské úřady nejdříve 15 dnů přede dnem voleb žadatelům osobně. Může ho za vás převzít také pověřená osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Žádost jako takovou však můžete podat pouze vy, tam zmocnění neplatí. Podrobnosti o voličských průkazech a hlasování s nimi najdete také zde.
 

Zdroj: Depositphotos

Články ze sekce: MAKRODATA A EU