Přímé bankovnictví

S rozvojem nových technologií souvisí i rozvoj nových produktů v oblasti bankovnictví. Banky nabízí širokou paletu produktů tzv. přímého bankovnictví. Jsou to služby, které umožňují komunikaci banky a klienta bez toho, aby klient musel banku navštívit. Vše se děje pomocí buď telefonu, dnes již hlavně mobilního, resp. tzv. chytého telefonu, nebo počítače a internetu.

Patří sem internet banking, telebanking, home banking a také smartphone banking (smartbanking); dále rovněž GSM banking a WAP banking. Uvedené služby klientům přináší přistup k účtu přístup 24 hodin denně.

V současnosti se největší oblibě se těší internet banking a smart banking – jsou to jednoduché, přehledné a pohodlné služby.

Internet banking

Tato služba umožňuje komunikaci banky pomocí internetu a to z jakéhokoliv místa na světě a počítače. Stačí vám běžný počítač s internetovým prohlížečem a připojení k internetu. Na internetu si zadáte www adresu vaší banky, kde zadáte uživatelské jméno a certifikační kód, a dostanete se na speciální stránky banky. Zde můžete provádět různé operace jako např. zadávání příkazů k úhradě i do zahraničí, zadávání a rušení trvalých příkazů, zřizování a rušení termínovaných vkladů či prohlédnout si historii účtu. Vše provádíte s autorizačním klíčem, který zajišťuje zabezpečení proti případnému zneužití.

Mobilní bankovnictví - smartphone banking (smartbanking)

Smartphone banking se postupně stává běžnou součástí našeho života. Přispívá k tomu rostoucí obliba chytrých telefonů, stejně jako finanční instituce, které ve stále větší míře nabízejí řešení pro mobilní platby a bankovnictví. Nutností je mít tzv. chytrý telefon (smartphone) a příslušnou bankovní aplikaci vytvořenou přímo pro tato zařízení. Banky zpravidla vydávají aplikace přímého bankovnictví pro telefony iPhone s operačním systémem iOS a telefony s operačním systémem Android. Další možností je pak přihlašovat se do internetového bankovnictví prostřednictvím internetového prohlížeče v telefonu.

Telebanking

Může se také nazývat jako phonebanking. Princip této služby je jednoduchý. Klient zavolá na linku telefonního bankovnictví. U většiny bank je toto číslo bezplatné a lze na ně volat i z mobilního telefonu. Klient tam prokáže svým identifikačním číslem a heslem. Tato služba se vyskytuje ve dvou verzích. U té první klient komunikuje s automatickým hlasovým systémem. Zde lze získávat informace o produktech, o aktuálním zůstatku, ale také zde lze zadávat příkazy k úhradě či inkasu, trvalé příkazy, provádět konverzi měn. U této služby je důležité mít telefon s tónovou volbou.

Ve druhé verzi klient komunikuje s telefonním bankéřem, který poskytuje stejné služby jako pracovník na přepážce od zadávání příkazů po zakládání termínovaných vkladů. Nevýhodou je, že mimo pracovní dobu budete komunikovat jen s hlasovým systémem.

Home banking

Produkt umožňuje obsluhovat účet pomocí počítače připojeného k internetu a softwaru, který je dodán bankou (obvykle na instalačním CD). Nainstalujete si software a díky internetu si můžete zajišťovat základní služby jako např. příkazy k úhradě (i do zahraničí), trvalé příkazy, zůstatky na účtu, konverze měn. Výhodou je zde, že tyto produkty bývají kompatibilní s účetními a ekonomickými programy, ale nevýhodou je, že lze používat pouze počítač, kde je program nainstalován. Home banking je v praxi využíván spíše firemními klienty, ale jeho nabídka je dostupná i soukromým klientům.


GSM banking i WAP banking v dnešní době možná již mnozí uživatelé přímého bankovnictví ani neznají. Také je nabízejí už jen některé banky a některé nové je ani nikdy nenabízely. Není divu, protože s nástupem nových technologií se otevřel prostor pro rozvoj moderních komunikačních kanálů přímého bankovnictví.

GSM banking (mobilní bankovnictví)

U této služby existují dvě varianty. První je SIM Toolkit. Zde banka do vašeho mobilního telefonu (na SIM kartu) nahraje vlastní bankovní aplikaci, která se objeví v menu vašeho telefonu. Při nahrávání aplikace je SIM karta zašifrovaná a nelze z ní získat žádné údaje, ani když vám ukradnou telefon. Současně je přístup k této aplikaci chráněn zvláštním bankovním PIN, které se nazývá BPIN. Potom vám tedy stačí nalistovat v menu aplikace správnou položku a vybrat některou ze základních služeb (např. zjišťování zůstatku na účtu, přehled historie pohybů na účtu, přehled kursů, zadávání příkazů). Nakonec obdržíte informaci o vámi vybrané službě a to buď formou textové zprávy na mobilní telefon, nebo formou e-mailu do e-mailové schránky, která je předem definovaná. V ČR poskytují tuto službu O2, T-Mobile i Vodafone.

Další variantou služby je SMS banking, jehož výhodou je použitelnost u všech mobilních telefonů, bez ohledu na operátora. Komunikace probíhá pouze prostřednictvím SMS zpráv. Na první pohled to nevypadá příliš bezpečně, ale banka i k této aplikaci může vydávat tzv. autentizační kalkulátor, s jehož pomocí si vygenerujete speciální kód, který vložíte do struktury SMS zprávy. Nevýhodou je složitější manipulace, protože SMS zprávy musíte posílat přesně ve formátu daném bankou.

Např.: U částka účet_debet účet_kredit splatnost [Vvar_symbol] [Kkonst_symbol] [Sspec_symbol] [MAC]. Zadávání tedy vyžaduje velkou pozornost, abyste se nepřepsali.

WAP banking

Služba, která se dnes již vyskytuje ojediněle. Umožňuje spojení s bankovním účtem prostřednictví mobilního telefonu vybaveného technologií WAP (Wirless Application Protocol). Pomocí mobilního telefonu a autorizačního klíče je možné zadávat např. příkazy k úhradě, zjišťovat zůstatek na účtu i jeho historii, zřizovat termínované vklady nebo zjistit aktuální kurzy.

V dnešní době ale již WAP nahradily moderní internetové prohlížeče v mobilních telefonech, popř. rovnou chytré telefony s bankovními aplikacemi.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 8 krát


Související články: