Zadluženost roste rychleji než počet exekucí

30.03.2007 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Zatímco zadluženost českých domácností rostla loni rekordním více než třicetiprocentním tempem, tempo růstu počtu nařízených exekucí se v roce 2006 razantním způsobem snížilo. Ovšem i tak bylo jen za loňský rok soudem nařízeno více než 300.000 exekucí.

V roce 2005 narostl oproti roku 2004 počet nově nařízených exekucí o alarmujících 74%. V roce 2006 bylo nově nařízeno 309 457 soudních exekucí oproti 270 844 exekucím nařízeným v roce 2005. Meziroční nárůst tak představuje jen 14%, což je výrazné zpomalení tempa růstu. Rekordní byl oproti tomu nárůst počtu skončených exekucí - v roce 2006 vzrostl o 68 %.

V loňském roce měl tak počet nově nařízených exekucí nejnižší dynamiku od roku 2001, kdy v českém právním řádu začal institut soudních exekucí fungovat. „Důvody spatřujeme v tom, že v předchozích letech byl v zásadě vyčerpán nahromaděný potenciál drobných pohledávek od věřitelů jako zdravotní pojišťovny, dopravní podniky, distributoři energií, vodárenství, telekomunikační operátoři a další. Naopak zjevně nedošlo k situaci, že by lidé ve větším měřítku nebyli schopni splácet své úvěry u bank a splátkových prodejců,“ říká JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., prezident Exekutorské komory České republiky. Počet skončených exekucí narostl v loňském roce o bezmála 30 000 na celkem 111 170. I v tomto ohledu se jedná rekord - je to nejvíce za celou dobu existence soudních exekucí v absolutních i relativních číslech. „Takto vysoký počet skončených exekucí svědčí o zvyšující se efektivitě jak exekutorských úřadů, tak i soudů a správních orgánů,“ uvedl dále Podkonický. Počet stížností, kterými si účastníci řízení stěžují na postup soudního exekutora tvoří jen 0,17 % z celkového počtu nařízených exekucí. Za celý rok 2006 bylo proti postupu soudního exekutora podáno pouze 517 stížností.

Centrální evidence exekucí a Exekutorská komora ČR

V současné době probíhá zkušební provoz Centrální evidence exekucí. Její spuštění exekutorská komora očekává ve druhé polovině letošního roku. Bude se jednat o jednoduchý a rychlý nástroj prověření obchodního partnera či zákazníka. Databáze bude přístupná komukoliv po zaplacení nízkého poplatku za dotaz. Vznik centrální evidence provázela celá řada legislativních a organizačních nejasností, které se podařilo vyřešit v loňském roce novelou exekutorského tarifu.

Exekutorská komora České republiky má sídlo v Brně. Jejími členy jsou ze zákona všichni soudní exekutoři, kteří jsou vybíráni na základě výběrového řízení pořádaného komorou a jmenováni do funkce ministrem spravedlnosti. Exekutoři se při výkonu své činnosti řídí exekučním řádem - zákon č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti a jsou povinni na své náklady zřídit v přiděleném okrese exekutorský úřad. Výkonem exekuce pověřuje exekutora příslušný soud.

Odměnu exekutora hradí vždy dlužník a činí:

  • 15 % z vymáhané částky do 3 milionů Kč minimálně však 3000 Kč
  • 10 % při výši nad 3 do 40 miliónů Kč
  • 5 % nad 40 do 50 miliónů Kč
  • 1 % nad 50 miliónů Kč


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ