Fórum českého stavebnictví 2007 naznačilo rizika budoucího vývoje a nezbytnost úzkého kontaktu s evropským trhem

10.04.2007 | , INCOMA Consult
Tiskové zprávy


Za účasti téměř 200 domácích i zahraničních odborníků se ve dnech 27.-28.3.2007 v pražském hotelu President naplnily ambice organizátorů – poradenské společnosti INCOMA Consult a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pod záštitou Evropské federace stavebního průmyslu – představit vývoj českého stavebnictví v kontextu evropského trhu a poukázat na jeho rizika a nejpalčivější problémy.

Diskuse představitelů stavebních společností, zástupců státních orgánů, bankéřů, developerů, veřejných zadavatelů, ekologů, tvůrců systémů a norem a klíčových dodavatelů naznačily odpovědi na některé z nich.
V úvodu konference vystoupil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš, který uvedl důvody konání konference a seznámil přítomné se současným stavem českého stavebnictví s jeho silnými i slabými stránkami a podmínkami pro další úspěšný vývoj.

1.den konference hned na úvod podnítil diskusi auditoria projev ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, který poněkud váhavě zasadil stavební průmysl v ČR do kontextu udržitelného rozvoje svého resortu. Po přehledném referátu generálního ředitele FIEC  Ulricha Paetzolda, který na pozadí pragmatické ekonomické úvahy zasadil ČR a její postavení v oboru do kontextu evropského vývoje, následoval respondenty nejlépe přijatý set generálního ředitele SPS ČR Miloslava Maška a Pavla Zdeňka z výzkumné agentury INCOMA Research, kteří ve svých navazujících prognózách představili nejen reálné výsledky předchozího období, ale především očekávaný výhled  v horizontu 5 let. Svým pohledem komentovali budoucnost i zástupci velkých a menších společností, především generální ředitel SKANSKA CZ Zdeněk Burda byl ve svých argumentech velmi přesvědčivý.
Druhá část 1.dne byla věnována problematice regionu CEE optikou velkých stavebních společností. Dobře byly přijaty příspěvky speakerů Jána Majerského (prezident ZSP SR) a Michala Štefla (generální ředitel OHL ŽS), který zastoupil indisponovanou kolegyni Carmen Escribano ze Španělska, stejně jako vystoupení Ing. Pavla Ševčíka, viceprezidenta SPS, věnované postavení malých a středních firem na čs. stavebním trhu.
Odpolední program byl ve znamení panelových diskusí, jejichž úroveň překonala veškerá očekávání a respondenti v anketě obě části ocenili vysokým hodnocením. Panel klíčových osobností řízený výkonným ředitelem projektové divize SKANSKA CZ Petrem Fantou potvrdil, že problematika bytové výstavby bude i do budoucna spočívat v kvalitní definici podpor pro jednotlivé kategorie bytů ze strany vlády a není tudíž pouze záležitostí soukromých investic. I Petrem Laušmanem řízená diskuse na téma dopravní infrastruktury potvrdila nutnost rychlého a fundovaného jednání vlády. Ve srovnání s ostatními zeměmi se ČR zatím nedaří čerpat prostředky z příslušných fondů EU a očekáváné investice do potřebné infrastruktury si v nejbližší budoucnosti vyžádají nekompromisní a odborně podložený přístup.
2.den konference byl věnován zadávání veřejných zakázek v zemích EU a jeho dopolední část otevřela prostor pro významné zahraniční představitele FIEC, kteří účastníky uvedli do kontextu evropských pravidel a přiblížili jim reálnou problematiku veřejné zakázky v jiných zemích. Po úvodním vystoupení prezidenta FIEC Daniela Tardyho, problematiku zadávání veřejných stavebních zakázek vysvětlil i s kritickými pohledy na úlohu EK Ulrich Paetzold. Po zprávě o stavu příprav evropské normy kvalifikace stavebních dodavatelů a objasnění systémů certifikace stavebních dodavatelů již veškerá pozornost směřovala k velké panelové diskusi o veřejné zakázce, jejíž vysoká úroveň navázala na úspěšné přijetí panelů předchozího dne.  Reprezentativní zastoupení panelistů v čele s viceprezidentem SPS ČR Zdeňkem Klosem potvrdilo problémy  i po vzniku nového zákona o veřejné zakázce. Ten i přes naléhavé komentáře odborné veřejnosti neobsahuje vše podstatné a další komplikace vyplývají z jeho využití v praxi.

Prezident SPS ČR Ing. Václav Matyáš ve svém závěrečném slovu akcentoval vizionářský přístup k vývoji tuzemského stavebnictví a varoval před ukolébáním se z boomu posledních let. Jedině včasnou definicí existujících rizik a potencionálních nebezpečí lze úspěšný vývoj dlouhodobě uchovat a významně tak přispět k růstu ekonomiky celé ČR. Přestože je současný přístup k evropskému trhu velmi omezen, je nezbytné sledovat jeho vlivné faktory, mj. legislativu, normy, technickou úroveň a nové technologie. Fórum českého stavebnictví 2007 přesvědčivě navázalo na předchozí dva ročníky konference a organizátoři již započali přípravy následujícího ročníků, který se uskuteční na jaře 2008.

Organizátoři děkují všem partnerům, bez jejichž podpory by se tato výroční akce nemohla uskutečnit. Speciální poděkování náleží Zlatému partnerovi FČS 2007 – společnosti STOMIX.

Články ze sekce: Tiskové zprávyPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.