Stát pomáhá bytovým domům

05.10.2007 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Státní fond rozvoje bydlení neposkytuje výhodné úvěry na bydlení pouze fyzickým osobám, ale také programy pro obce a družstva, které jim mají pomoci s výstavbou, údržbou a modernizací bytových domů.

Téma týdne: Bydlení s úvěry od státu 

Státní fond rozvoje bydlení podporuje soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů a výstavby technické infrastruktury. Občané stejně jako další vlastníci bytů mohou žádat banky o úvěry, které jim pomáhají s výstavbou nebo modernizací bytů. V tomto týdnu jste si mohli přečíst, které zvýhodněné úvěry fond poskytuje pro občany. Dnes se ve stručnosti podíváme, co fond nabízí v oblasti podpor bydlení pro právnické osoby. Nabízené podpory lze rozdělit do tří celků Podpora obcí, Podpora družstev a Panelové domy.


Podpora obcí


  • Dotace na výstavbu nájemních bytů

Výstavba nových bytů v posledních letech není dostatečná. A právě obcím, které se rozhodnou pro výstavbu nových nájemních bytů, je určena dotace na výstavbu nájemních bytů. Dotace je poskytována ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby.
Dotace je poskytována do výše 550 tis. Kč na jeden byt, jedná-li se o výstavbu nájemních bytů na území, kde je nutno současně vybudovat místní komunikace III. a IV. třídy včetně jejich součástí, účelové komunikace a sítě technického vybavení (nejedná se o přípojky k hlavním řádům) lze dotaci poskytnout až do výše 630 tis. Kč.

  • Úvěry na modernizaci bytů

Obce nejen staví nové byty, ale již určitý bytový fond spravují a právě pro ně je určena další nabídka. SFRB poskytuje nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytů. Obce tak mohou požádat o nízkoúročený (3%)  úvěr s maximální dobou splatnosti 10 let, který má pomoci k odstranění zanedbanosti bytových domů, ke zvýšení péče o technický stav bytových domů a současně umožnit rekonstrukce a modernizace. Žádosti o úvěr jsou přijímány v průběhu celého roku. Na základě uzavření úvěrové smlouvy je obec oprávněna prostředky z poskytnutého úvěru  použít k úhradě nákladů vynaložených na opravy nebo modernizace (případně na obojí současně) svého bytového fondu nebo tyto prostředky poskytnout ke stejnému účelu a za stejných podmínek ostatním vlastníkům bytového fondu na území obce.


Podpora družstev


  • Podpora výstavby družstevních bytů

Stejně jako je podporována výstavba obecních nájemních bytů, stát ve své bytové politice podporuje také výstavbu družstevních bytů.
Z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení  lze poskytnout bytovému družstvu dotaci a úvěr na krytí části pořizovacích nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů na území České republiky. 
Výše dotace na výstavbu družstevních bytů, na které žádá bytové družstvo podporu, je stanovena ve výši 100 000 Kč na jeden byt.
Výše úvěru na výstavbu družstevních bytů, na které žádá bytové družstvo podporu, je stanovena nejvýše finanční částkou 700 000 Kč na jeden byt. Úvěr je splatný do 20 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním. Úvěr splácí bytové družstvo pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úrok. První splátka je splatná nejpozději 90 dnů od skončení čerpání úvěru, přičemž úvěr lze čerpat nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Bytové družstvo může kdykoliv zaplatit mimořádnou splátku a splatit úvěr předčasně. Vyčerpané prostředky úvěru se úročí úrokovou sazbou 3 % ročně.


Panelové domy


  • Program panel

Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutým bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů postavených panelovou technologií. Podporu mohou příjemci podpory získat k úvěru poskytnutému bankou na financování oprav panelového domu.
V rámci tohoto programu lze žádat o podporu ve formě zvýhodněné záruky za úvěr  nebo dotace na úhradu úroků z úvěru. Bližší informace o tomto programu naleznete na internetových stránkách  Státního fondu rozvoje bydlení.

  • Dotace na opravy

Státní fond rozvoje bydlení poskytuje od 1. dubna 2006 vlastníkům panelových domů a bytů dotace na úhradu části nákladů spojených s opravami panelového domu.
Dotaci na opravy lze poskytnout vlastníku nebo spoluvlastníku panelového domu nebo společenství vlastníků jednotek, nebo vlastníku či spoluvlastníku bytu nebo nebytového prostoru pokud společenství vlastníků jednotek nevzniklo. Dotaci lze poskytnout nejpozději před ukončením oprav, a to do výše 40 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 55 tis. Kč na 1 byt v panelovém domě.
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům Fondu na  podpory panelových domů jsou některé z výše uvedených podpor na panelové domy již pozastaveny. Více informací naleznete na www.sfrb.cz.

Zvýhodněné úvěry, dotace, zvýhodněné záruky za úvěry či dotace na úhradu úroků, to jsou možnosti, které lze využít. Na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení www.sfrb.cz, naleznete podrobné informace k jednotlivým programům a podporám, včetně žádostí a podmínek, postupů jak je získat.

 

Jak ušetřit za vytápěníNa bydlení si lze půjčit i od státu. V naší pravidelné rubrice finančních tipů a triků se podíváme jaké úvěry lze získat od Státního fondu rozvoje bydlení. Nejprve se zaměříme na Úvěr 150, poté na Úvěr 200 a 300 a nakonec na ostatní podporu, například pro obce či bytová družstva.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.