Sociální bydlení se sníženou sazbou DPH

25.10.2007 | , Finance.cz
DANĚ


Současná právní úprava umožňuje využívat u dodávek spojených s bytovou výstavbou sníženou sazbu daně z přidané hodnoty. Reformní balík se dotkl i této oblasti. Co tedy od ledna stavebníky čeká? Promítne se reforma do ceny nových staveb na bydlení?

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který se dotýká několika desítek zákonů, mění také znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  Pro mnohé z nás asi největší změnou je zvýšení snížené sazby daně z  5 na 9 %. Snížená sazba daně se uplatňuje například u  potravin, nebo u hromadné osobní dopravy. Výčet zboží a služeb, na něž se vztahuje snížená sazba daně, je uveden v příloze č. 1 a 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Leden ukáže, jak  konkrétně se toto zvýšení promítne především do cen potravin, ale i dalšího zboží a služeb.

Ale vraťme se k bytové výstavbě. Již současná právní úprava umožňovala u dodání bytového domu, rodinného domu a bytu, a to i u nedokončených, včetně stavebních a montážních prací spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami uplatnit sníženou sazbu daně. Sníženou daň není možné uplatnit pokud se tyto investice týkají výhradně nebytových prostor bytových a rodinných domů.


Bytová výstavba trochu jinak


Již samotné zvýšení snížené základní sazby daně z 5 na 9 %, bude mít dopad na zdražení bytové výstavby. Ovšem novela zákona nově definuje na co lze sníženou sazbu daně uplatnit. Zákon nově říká: „Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto práce  prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.“  Toto znění zákona tedy hovoří pouze o stavebních či montážních pracích spojených se změnou dokončené stavby.  Nic neříká o možnosti uplatnit sníženou sazbu daně u výstavby nových staveb určených pro bydlení. Jak to tedy bude u výstavby nových staveb?


Sociální bydlení


Vyjednaná výjimka při vstupu do EU, nám dovoluje uplatňovat  sníženou sazbu daně na bytovou výstavbu do konce letošního roku. Od 1.1.2008 tato výjimka pozbývá platnosti a jedinou možností jak zachovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty na novou výstavbu je definovat tzv. sociální bydlení, na jehož výstavbu lze i nadále uplatňovat sníženou sazbu daně. V balíku reforem tolik diskutované sociální bydlení konečně dostalo svou podobu. Tedy mnoho stavebníků bude moci i po novém roce kalkulovat se sníženou sazbou daně, i když je třeba říci zvýšenou z 5 na 9 %.

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.  Také u převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství se uplatní snížená sazba daně.

Stavbami pro sociální bydlení se podle zákona rozumí

  • byt, rodinný dům, bytový dům pro sociální bydlení,
  • ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,
  • zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby,
  • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče,
  • internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním,
  •  zvláštní dětská zařízení, kterými jsou kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku,
  • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče
  • speciální lůžková zařízení hospicového typu a
  • domovy péče o válečné veteránya to včetně jejich příslušenství.


Definice sociálního bydlení


Jak tedy zákon definuje sociální bydlení? Jaký byt, bytový či rodinný dům lze ještě považovat za sociální bydlení? Ano, pokud se rozhodujete například pro stavbu rodinného domu a chcete využít  možnosti uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty, potom musíte splnit určitá kriteria. Ty se týkají maximální podlahové plochy, pokud tedy bude mít rodinný dům více metrů čtverečních podlahové plochy již nebude spadat do kategorie sociálního bydlení a stavebník bude muset počítat se základní sazbou daně z přidané hodnoty, která je 19 %.

2878.jpgRodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.


2883.jpgBytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, s výjimkou podílu na společných částech domu.

Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.

Toto jsou kriteria, která stanovuje zákon z přidané hodnoty pro sociální bydlení od roku 2008. Pokud tedy uvažujete o výstavbě rodinného domu nebo koupi bytu, neměli byste překročit stanovenou podlahovou plochu. Pokud ji překročíte musíte počítat s tím, že jak materiál, tak veškeré práce budou ne s 9 % sazbou daně, ale s 19 % sazbou daně z přidané hodnoty.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.