Nájemné: Co říká legislativa?

05.11.2007 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Nájem. Téma, které bývá citlivé a zároveň často diskutované. Co říkají české zákony? Jaká jsou základní práva a povinnosti nájemce a pronajímatele? A co nového přinesla nedávná úprava legislativy?

Téma týdne: Nájemné od A do Z

Vedle práva vlastnického je nájem nejrozšířenější formou bydlení. V legislativní terminologii jde o právní důvod k bydlení, ve kterém nájemce odvozuje své právo byt užívat od práva vlastníka domu (bytu). Každý má svá práva, ale i povinnosti. Nejinak je tomu i v případě pronajímatele a nájemce.

Pronajímatelem může být nejen fyzická, ale i právnická osoba, jako např. družstvo či obchodní společnost, obec či stát. Pronajímatelem nemusí být pouze jedna osoba, může jít o společný nájem. A jaká práva a povinnosti přisuzuje česká legislativa pronajimateli?

Práva pronajímatele:

 • požadovat řádné a včasné placení nájemného, příp. požadovat poplatek z prodlení za opožděné plnění
 • požadovat, aby nájemce prováděl drobné opravy a běžnou údržbu bytu na svoje náklady
 • dát nájemci výpověď ze zákonem stanovených důvodů

Povinnosti pronajímatele:

 • předat byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (resp. v případě nezpůsobilosti tak může učinit pouze se souhlasem nájemce)
 • zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu

Problematiku nájemného a nájemní smlouvy, stejně jako ukončení nájmu řeší Občanský zákoník, konkrétně Hlava 7 a § 663 - § 723.
Práva a povinnosti protistrany, tj. nájemce, lze vymezit v rámci smlouvy o nájmu bytu, popř. stanovami družstva v případě družstevních bytů. Podívejme se na některá z nich:

Práva nájemce:

 • užívat nejen byt, ale i společné prostory a zařízení domu
 • požadovat od pronajímatele provedení oprav bytu, které je povinen nést pronajimatel (v případě neodstranění má nájemce právo na přiměřenou slevu)
 • uzavřít smlouvu o podnájmu či o výměně bytu

Povinnosti nájemce:

 • platit nájemné řádně a včas
 • provádět drobné opravy a hradit náklady spojené s běžnou údržbou bytu
 • odstranit závady a poškození, které nájemce způsobil, stejně jako nést odpovědnost za škodu
 • zdržet se stavebních úprav a jiných podstatných změn v bytě bez souhlasu pronajímatele

Nové zákony přinesly změny


Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změna Občanského zákoníku přinesla do oblasti nájmů, resp. nájemních vztahů určité změny. Některé z nich jsou spojeny s ukončením nájemního vztahu, jako např:

 • v případě nájmu sjednaného v souvislosti s výkonem práce je možné dobu nájmu sjednat na dobu, po kterou b ude takévý výkon práce probíhat
 • pronajímatel může při sjednávání nájemní smlouvy požadovat složení kauce za účelem zajištění nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu

Nájemné od A do ZNájem je vedle práva vlastnického nejrozšířenější formou bydlení. A právě nájmu se věnujeme v naší pravidelné rubrice finančních tipů a triků. Přečíst si můžete jak o tržní, tak i jeho regulované podobě a dozvíte se, zda zvolit nájem nebo vlastní bydlení.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.