Superhrubá daňová reforma?

28.11.2007 | , Finance.cz
DANĚ


Rok 2008 s sebou přinese mimo jiné i institut tzv. superhrubé mzdy. Jak budou nově vypadat naše výplatní pásky? Budeme se jako zaměstnanci mít výrazně lépe, nebo hůře?

Téma týdne: Daňová reforma v kostce

Od nového roku se místo progresivní sazby daně (12 – 32 %) nově zavádí rovná daň z příjmů fyzických osob, a to ve výši 15 % pro rok 2008 a ve výši 12,5 % od roku 2009. S tímto také souvisí rozšíření základu daně u fyzických osob (zahrnuje i sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem) a zavedení tzv. superhrubé mzdy. Na poslední dvě změny se podíváme nyní podrobněji.


Princip superhrubé mzdy


Co vlastně superhrubá mzda znamená? Do konce tohoto roku se daň počítala z hrubé mzdy. Od roku 2008 to ovšem už bude ze součtu hrubé mzdy zaměstnance plus pojistného  na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen  hradit za zaměstnance zaměstnavatel. Tedy laicky řečeno – daň se bude odvádět z hrubé mzdy zvýšené o 35 %. I přes rovnou daň 15 %, tak reálná sazba DPFO dosáhne 20,25 % (15  x 0,135). Princip superhrubé mzdy zakotvuje § 6 odst. 13 Zákona o daních z příjmů (ZDP).


Příklad


Podívejme se konkrétně na výpočet čisté mzdy. Náš modelový zaměstnanec A pobírá mzdu ve výši 15.000 Kč, zaměstnanec B mzdu ve výši 40.000 Kč.


  • Výpočet čisté mzdy u zaměstnance A: Jeho superhrubá mzda je 135 % původního platu (26 % sociální pojištění, 9 % zdravotní pojištění), tedy 20.200 Kč. Z této částky je mu odvedeno pojištění dohromady ve výši 7125 Kč (47,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu, nově pro všechny 15 % ze superhrubé mzdy (3030). Po uplatnění slevy na poplatníka 2070 Kč, dostáváme částku 960 Kč. Čistá mzda činí 12 115 Kč (20.200 – 7125 – 960). V případě 2 dětí (na každé sleva 890 Kč) by daň z příjmu činila 0 Kč a navíc by byl vyplacen daňový bonus 820 Kč (3030 – 2700 – 2krát 890 = bonus 820). Čistá mzda by poté dosáhla 13.895 Kč
  • U zaměstnance B provedeme obdobný výpočet: Jeho superhrubá mzda bude 54.000 Kč. Pojištění odvede z hrubé mzdy ve výši 19.000 Kč (26 + 8 %  soc. poj. a 9 + 4,5 % zdrav. poj.). Daň z příjmu naopak ze superhrubé mzdy, a to 8100 Kč. Po odečtení slevy na poplatníka dostáváme částku 6030 Kč, kterou když odvedeme současně s pojištěním, čistá mzda bude 28.970 Kč. Pokud by zaměstnanec B vyživoval 2 děti (2krát 890 Kč) jeho daň by se snížila na 4250 Kč a čistá mzda by vzrostla na 30.750 Kč.

Výši dalších případných slev uvádíme v následující tabulce.

Tabulka: Slevy na dani 

/>
Sleva na Před změnami
(2007)
Po změnách
(2008)

(2009)
- poplatníka
 (starobního důchodce)
600 Kč
0 Kč
2070 Kč
2070 Kč
1380 Kč
1380 Kč
- druhého z manželů bez příjmů - - -
- poživatele částečného invalidního důchodu 125 Kč 210 Kč 210 Kč
- poživatele plného invalidního důchodu 250 Kč 420 Kč 420 Kč
- držitele průkazu ZTP/P  800 Kč 1345 Kč 1345 Kč
- studujícího 200 Kč 335 Kč 335 Kč
Měsíční daňové zvýhodnění na dítě
  (dítě ZTP/P)
500 Kč
1000 Kč
890 Kč
1780 Kč
850 Kč
1700 Kč
Maximální limit pro měsíční daň. bonus
2500 Kč 4350 Kč 4350 Kč

 


Superhrubá mzda nezahrnuje všechno…


  • Princip super hrubé mzdy se neuplatňuje u pojistného (vyjma tzv. Triády – daň ze závislé čin.; soc. a zdr. poj.). Například odstupné bude tedy i v roce 2008 vyloučeno z vyměřovacího základu.
  • Rovněž nebude uplatněn u odměn, ze kterých již zaměstnavatel z důvodu dosažení maximálního vyměřovacího základu neodvádí pojistné.
  • Osoby činné na základě dohody o provedení práce nepovažují předpisy o pojistném za zaměstnance, tudíž ani pro ně superhrubá mzda nebude platit.


Kdo bude mít ze superhrubé mzdy prospěch?


Ze superhrubé mzdy budou těžit převážně zaměstnanci s dětmi. Ti by měli obzvláště při nízkých a naopak vysokých platech „ušetřit“ na dani z příjmu několik stovek korun. Kdybychom nebrali v potaz daňové úlevy na děti, tedy porovnávali bezdětné zaměstnance před reformou a po reformě  - ze superhrubé mzdy by profitovali až poplatníci, kteří zdaňují své příjmy alespoň v 25% pásmu zdanění.

2881.jpgRok 2008 bude pro všechny plný změn a novinek. V naší pravidelné rubrice finančních tipů a triků vám přinášíme jejich přehled. Podíváme se na hlavní změny v dani z příjmů u fyzických a právnických osob, dopady na mzdy zaměstnanců nebo změny v DPH.

Autor článku

Tomáš Skolek


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ