Platíme rozhlasové a televizní poplatky

02.10.2013 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Ať už se nám rozhlasové a televizní poplatky zamlouvají či nikoliv, platit je musí většina z nás. Navíc v případě neplacení nám hrozí nemalé pokuty. Přečtěte si o poplatcích více.

Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů fyzická osoba, která je vlastníkem televizního přijímače nebo je jeho uživatelem, pokud již není poplatníkem vlastník. Televizní poplatek se platí z jednoho televizního přijímače, z druhého a každého dalšího televizního přijímače se poplatek neplatí. Poplatek se neplatí rovněž z televizního přijímače, který je v držení fyzických osob žijících s poplatníkem v téže domácnosti. Televizní poplatek platí i účastník televizního kabelového rozvodu, protože televizní poplatek není součástí platby za kabelový rozvod.

Měsíční výše televizního poplatku je stanovena zákonem. Výše poplatku 135 Kč měsíčně platí už od 1.1.2008 a pro rok 2013 zůstává nezměněna. Televizní poplatek je splatný vždy do 15. dne každého kalendářního měsíce nebo do 15. dne prvního měsíce sjednaného platebního období. Pokuta za nepřihlášenou televizi je 10.000,- Kč. Pokuta za nesplnění povinnosti hlásit České televizi změny (evidenční povinnost) je 1.000,- Kč.

Od placení televizního poplatku jsou osvobozeny osoby či domácnosti, jejichž příjem je nižší než 2,15 násobek životního minima. O osvobození je třeba si zažádat. Poplatník platící přes SIPO žádá na poště, přímý plátce zasílá vyplněný formulář (lze získat na internetových stránkách ČT) do ČT.

Možnosti platby televizního poplatku:

  • prostřednictvím SIPO České pošty - Přihláška k platbě televizního poplatku, změny v evidovaných údajích i odhláška se provádí vyplněním příslušného tiskopisu a jeho odevzdáním na provozovně České pošty místně příslušné k místu trvalého pobytu.
  • přímo České televizi - Přihláška k platbě televizního poplatku, změny v evidovaných údajích i odhláška se provádí vyplněním příslušného tiskopisu (lze získat na internetových stránkách ČT) a jeho zasláním přímo České televizi.

Rozhlasový poplatek zůstává ve stejné výši i pro rok 2013

Rozhlasové poplatky tvoří téměř 90 % z celkového příjmu Českého rozhlasu, zbytek plyne z jeho obchodní činnosti. Domácnosti a samostatně žijící jednotlivci, mají povinnost platit rozhlasový poplatek za jediný rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají. Za rozhlasové přijímače jsou pro účely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích považovány zařízení technicky způsobilá k příjmu rozhlasového vysílání, zejména pak radiomagnetofony, autorádia, mobilní telefony s rádiem, radiobudíky, počítače vybavené FM nebo DVB-T kartou.

Při vlastnictví či držení více přijímačů v domácnosti je povinnost hradit pouze poplatek za jediné rádio.

Výše rozhlasového poplatku zůstává zcela beze změny, tj. 45 Kč měsíčně za každou domácnost, která drží rozhlasový přijímač. Poplatníci hradí rozhlasové poplatky měsíčně prostřednictvím služby SIPO do 15. dne daného měsíce. Výjimku tvoři poplatníci, kteří poplatky hradí bankovním převodem z účtu, kteří mohou hradit poplatky až na rok dopředu. Při porušení povinností poplatníka, vymezených zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, je provozovatel vysílání oprávněn předepisovat přirážky ve výši 1000 Kč nebo 5000 Kč.

Od placení rozhlasových poplatků jsou zcela osvobozeny:

  • osoby, které jsou postiženy trvalou slepotou nebo hluchotou
  • Domácnosti nebo jednotlivci s příjmem do 2,15násobku životního minima jsou od placení poplatků osvobozeny na 6 měsíců ode dne, kdy doložili své příjmy.

Autor článku

Michal Ruml


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ