Citibank: Firemní klientela je pro nás klíčová

17.06.2008 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


"Firemní klientela je pro nás bez diskuze klíčová. Přibližně polovina všech loni uzavřených syndikovaných úvěrů v České republice měřeno objemem úvěrů byla aranžována Citibank," říká Pavel Čečetka, ředitel komerčního bankovnictví Citibank v ČR.

Dobrý den, pane Čečetko, hned zpočátku bych Vás požádal o krátké představení Citibank Europe plc. (dále Citibank). Jak dlouho působí vaše banka na českém trhu? Jakými proměnami za tu dobu prošla?
Citibank je jednou z prvních zahraničních bank, které po listopadu 1989 do tehdejšího Československa přišly. Působíme zde již od roku 1991, kdy jsme začali poskytovat bankovní služby korporátním klientům a v tomto segmentu patříme mezi lídry trhu Například máme 40% podíl na bankovních službách pro velké nadnárodní společnosti a podobně vysoký tržní podíl na aranžování syndikovaných úvěrů. V roce 2001 jsme  na českém trhu vstoupili do retailového bankovnictví, které se vyvíjí velmi dynamicky, a to obzvláště v segmentu úvěrových produktů, jmenovitě kreditních karet a osobních půjček.  Od 1. ledna tohoto roku došlo ke změně právní subjektivity české pobočky. Od tohoto data zde namísto dosavadní akciové společnosti působíme jako organizační složka irské Citibank Europe plc. To české pobočce například oproti minulosti výrazně navýšilo kapitálovou bázi a umožnilo dále rozšířit možnosti úvěrování.

Citibank může být některými potenciálními klienty, rozhodujícími se o nové bance, vnímána jako trochu tajemná. Když to přeženu, soustředíte se na firmy, privátní klientelu, retail, či studenty? Při prvním pohledu na vaše produkty a služby to nemusí být zřejmé…
Rozhodně si nemyslím, že by Citi byla jakkoli tajemná. Naopak, zakládáme si na transparentnosti.  Vezměme to jedno po druhém. Firemní klientela je pro nás bez diskuze klíčová. Výnosy v korporátním a investičním bankovnictví nám loni vzrostly meziročně o plnou třetinu, objem prostředků na účtech malých a středních firem pak o 52 procent. Přibližně polovina všech loni uzavřených syndikovaných úvěrů v České republice měřeno objemem úvěrů byla aranžována Citibank. Retailová část banky se pak soustředí jednak na tu nejnáročnější klientelu, které úspěšně nabízíme naše služby prostřednictvím programu Citigold, jednak na produkty pro nejširší veřejnost. Například počet držitelů kreditních karet od Citi narostl loni o více než polovinu.

Hodláte se transformovat v jasně profilovanou banku třeba pro SME, nebo budete nadále lákat i retail, například na kreditní karty?
Na takto položenou otázku by bylo možné odpovědět velice stručně, a to že se budeme soustředit na všechny segmenty, které jste jmenoval a na některé další. O výsledcích a významu korporátního bankovnictví jsem již hovořil. Segment malých a středních podniků obsluhujeme prostřednictvím programu CitiBusiness, který zaznamenává meziroční nárůsty okolo 40 až 50%. Velký úspěch jsme letos  zaznamenali například na poli úvěrů pro menší firmy, garantovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, kde jsme rostli nejvíc ze všech bank, které se na tomto projektu podílejí.

Co se týče retailu, tak v oblasti kreditních karet patříme k lídrům trhu, ostatně meziroční nárůst o polovinu hovoří sám za sebe. Rozhodně se také budeme soustředit na náročnou klientelu , kde jsme velice silní, a to prostřednictvím programu Citigold. Jedná se o produkt se špičkovými službami právě pro tuto skupinu klientů. Tomuto segmentu věnujeme velkou péči, což ostatně dokladuje otevření nového Citigold investičního centra v centru Prahy loni v listopadu, které představuje opravdu vysoký standard bankovních služeb. V souvislosti s tím, jak česká ekonomika dále poroste, předpokládáme, že zájem špičkové klientely o špičkové bankovní služby nadále poroste, respektive, že se skupina potenciálních klientů bude stále zvětšovat.
 
Která banka pro vás v tuto chvíli představuje největší konkurenci? A v které vidíte konkurenta v budoucnu (pokud se to liší)?
Jde o to, ve kterém segmentu a u kterých produktů. Naší strategií je si ponechat a dále upevnit naše tradicně silné postavení v korporátním bankovnictví. Letos například získala Citibank 3. místo v prestižni soutěži Firemní banka roku 2008 pořádané společností Mastercard. Poprvé jsme se dostali mezi tři nelepší což v konkurenci velkých českých bank je určitě velký úspěch. V této soutěži hlasují finanční ředitelé firem, kteřé na českém trhu působí, mají zkušenosti obvykle s více bankami a prostě vidí Citibank jako důležitého a kvalitního partnera. Co se týče produktů je naše největší síla v derivátových obchodech, ve strukturovaném financování a dalších produktech kapitálového trhu jako jsou například obligace či emise akcií,  v cash managementu a v segmentu kreditních karet.

Citibank byla v poslední době skloňována především v souvislosti s dubnovým sazebníkem, který přinesl zdražení paušálního běžného účtu Citi konta, či zvýšení úrokových sazeb Osobní půjčky. Bylo toto zdražení jasným krokem k majetnější klientele se statisícovými zůstatky? Nebo to byla i reakce na problémy mateřské společnosti? (poznámka editora: Citigroup v loňském roce zveřejnila obrovské ztráty související s hypotéční krizí ve Spojených státech amerických).
My jsme se v první řadě rozhodli, že sáhneme ke zjednodušení produktového portfolia v tom smyslu, že budeme nabízet dva produkty s běžným účtem, a to balíček Citikonto a balíček nebo program Citigold. Citikonto je balíček, který zahrnuje vedení účtu, cizoměnové operace, platební karty, výběry z bankomatů, výpisy z účtů a investování do podílových fondů, to vše za jeden konečný měsíční poplatek. Změnu jsme neprováděli na základě dělení klientů na „chudé“ a „bohaté“, ale na klienty aktivní, kteří potřebují více služeb a nechtějí platit každou zvlášť, a pasivní, kteří mnoho operací nedělají a dají třeba přednost jinému produktu na trhu, kde jsou možná poplatky za jednotlivé operace vyšší, ale při minimálním počtu operací se takový produkt klientovi vyplatí. Citi konto se ukázalo být vynikajícím produktem právě pro aktivní klienty a vývoj na bankovním trhu a zejména zájem našich klientů o konkrétní služby nás přesvědčil, že musíme koncentrovat kapacity právě na ně. Rozhodně se nejednalo o reakci na situaci související s hypoteční krizí ve Spojených státech. Zvýšení výběru celkové sumy za poplatky nebylo cílem této změny.

Ještě ke zvýšení poplatků. Zatímco trendem v zahraničí a pomalu i v České republice je eliminace co nejvíce poplatkových položek, vaše banka se, zdá se, vydala opačným směrem. Nepřijde vám poplatek 299 Kč za vedení Citi konta přeci jenom moc vysoký?
Většina našich klientů neplatí nic, protože má u naší banky uloženo či jejím prostřednictvím investováno více než 500 tisíc korun. Těmto klientům jsme poplatek snížili z 99,- Kč na 0,-Kč. Poplatek 299,- Kč se vztahuje na klienty, kteří neinvestují a zároveň mají na kontě zůstatek menší  než uvedeno. Chtěli jsme je touto cestou motivovat, aby se svými penězi více pracovali – paradoxně za víc činností bude poplatek nižší. Mnozí klienti také mají své peníze na několika účtech v různých bankách, jedním z cílů bylo, aby tyto finanční prostředky převedli k nám.

U klientů, kteří mají na svých účtech u Citi průměrný zůstatek nižší než 500 tisíc korun, jsme stanovili poplatek 299 Kč, ale když se řekně „A“, je také potřeba uvést „B“. Banky kryjí náklady na vedení účtů svých klientů ze dvou základních zdrojů, z poplatků a z úrokových výnosů. Každá banka kombinuje tyto dvě "ceny" trochu jinak. Citibank je v tomto ohledu velmi transparentní: čím vyšší zůstatek má klient na svém účtu, tím nižší poplatek platí, respektive tím nižší jsou jeho celkové náklady na vedení účtu. Při aktuální úrokové sazbě 3% si lze snadno spočítat, že už při zůstatku 100.000,- na účtě klientovi celý poplatek uhradí měsíční úrok. Ale jak jsem řekl na začátku, většina klientů neplatí nic a naopak, získávají celý bonus v podobě úroku. Z toho, jak naši klienti na změnu reagovali, se potvrdilo, že naše předpoklady byly správné a počet klientů, kteří se rozhodli svůj účet u naší banky zrušit, byl velice nízký. Většina klientů, kterých by se býval začal vyšší poplatek týkat, naopak své zůstatky navýšila.

Produkt, u kterého nedošlo ke změně sazebníku, reprezentují vaše kreditní karty. Ty patří ve své oblasti stále k tomu nejlepšímu, co lze na českém trhu získat. Plánujete jejich nabídku zachovat, zúžit či rozšířit?
Kreditní karty byly, jsou a nadále budou klíčovým produktem našeho retailového bankovnictví, klienti se tedy mohou těšit na atraktivní změny a novinky. Konkurence v oblasti kreditních karet je v tuto chvíli velmi silná a Citibank si rozhodně nemůže dovolit v tomto směru zaspat a také nezaspí. Je to oblast, kde pracujeme na dalším rozvoji, ale v tuto chvíli by bylo předčasné sdělovat detaily.

Je pro vás výhodná vaše spolupráce s firmou Shell? Proč? Neuvažujete i o dalším partnerovi pro co-brandované karty?
Shell není jediným co-brandem, který na Českém trhu máme. Kreditní karty vydávané ve spolupráci s ČSA, Telefónikou O2 a Shellem  potvrzují, že spojení silných značek do strategického partnerství má smysl. Je samozřejmě nutné, aby takové produkty byly promyšlené a klientům opravdu něco přinášely. Výhody našich co-brandových karet jsou nepopiratelné a potvrzuje je rostoucí poptávka po nich. Budeme se samozřejmě snažit ji plně uspokojit.

Přesuňme se teď k další oblasti, k hypotečním úvěrům. Citibank spolupracuje s Hypoteční bankou. Ta vám dodává kompletní portfolio produktů, pokud se nepletu? Tedy vaše hypotéky jsou 100% kopií úvěrů Hypoteční banky? Máte i stejné úrokové sazby? Nemohou třeba klienti Citibank získat nějaké slevy tím, že mají uzavřené vaše jiné produkty?
Naše nabídka vychází z produktů Hypoteční banky, avšak o přesnou kopii, co se úrokových sazeb týče, se nejedná. Je to přesně jak říkáte, našim klientům nabízíme nižší úrokové sazby než zájemcům o hypotéku, kteří našimi klienty nejsou.

Hodláte na spolupráci s Hypoteční bankou něco v budoucnu měnit?
V tuto chvíli o změně neuvažujeme.

Dovolím si i jednu spekulativní otázku. Troufl byste si odhadnout vývoj úrokových sazeb hypoték v budoucnu? Mám na mysli jejich výši v České republice.
Ohledně výše úrokových sazeb u hypotečních úvěrů vstupuje do hry několik faktorů. V současnosti je v Evropě nejaktuálnějším důvodem k vyšším sazbám hrozba inflace, která nedovoluje snižovat úrokové sazby. Proti tomu ovšem vyvstávají obavy ze zpomalení ekonomické aktivity, což vyvolává tlak na pokles sazeb. Vedle toho je zde ale i zvýšené kreditní riziko, které se celosvětově zvýšilo po srpnových turbulencích na finančních trzích v reakci na negativní vývoj hypotečního trhu v USA. Pokud to vše dáme dohromady, získáváme následující obrázek: Hrozba inflace nedovoluje snižovat úrokové sazby i kdyz vyšší pravděpodobnost ekonomického zpomalení by to vyžadovala, což nijak neusnadňuje práci centrálním bankéřům. V Evropě je primárním cílem centralních bank měnová stabilita a řízení inflačního očekávání. Takže pokud bude na trhu přetrvávat riziková averze, vysoke inflační očekavání obyvatelstva a růst základních komodit, bude to tlačit na růst úrokových sazeb.

A ještě na závěr. Citibank otevřela v březnu své nové Call centrum v Brně. A tím vytvořila nezanedbatelné množství nových pracovních pozic. Jak to, že zatímco mateřská firma zaměstnance propouští, její evropská organizační složka je naopak nabírá?
Je nutné si uvědomit, že Citigroup je gigantickou společností s více než 300 tisíci zaměstnanci. Zatimco v některých produktových nebo geografických divizích banky se propouští, tak v jiných, kde náš top management vidí perspektivu a rozvoj, se naopak nabírá. Vývoj Citi na českém trhu je trvale dynamický, v loňském roce například naše bilanční suma vzrostla o jednu čtvrtinu. Tento růst nás těší o to více, že zde rosteme čistě prostřednictvím stále větších bankovních obchodů, bez fúzí a akvizic. Retailové bankovnictví loni bylo poprvé v zisku. V souvislosti s tím, jak se zvyšuje počet našich klientů, rostou také provozní nároky na jejich obsluhu. Nástroje přímého bankovnictví, tedy telefonního a internetového bankovnictví, jsou pilířem tohoto servisu. Nové call-centrum v Brně tak výrazně zvýšilo kapacitu našeho telefonního bankovnictví. Česká republika je jedním z trhů, na kterém rosteme a proto zde lidské zdroje spíše posilujeme.

Děkuji vám za rozhovor,
Tomáš Skolek, Finance.cz


Pavel ČečetkaPavel Čečetka nastoupil do Citibank v roce 1992. V bance prošel celou řadou pracovních pozic. Od roku 1994 do roku 1998 pracoval jako Senior Relationship Manager Corporate Bank, poté byl do roku 2002 Risk managerem pro segment malých a středních podniků a leasingové společnosti CitiLease pro ČR a SR a od roku 2003 pak Risk managerem pro segment malých a středních poniků a leasingové společnosti CitiLease ve střední a vychodní Evropě. Odtud už jeho kroky vedly na pozici Risk managera pro komerční bankovnictví Citibank v Turecku. Od roku 2007 pracuje v Citibank jako ředitel komerčního bankovnictví pro ČR.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.