Finanční krize již vypukla i v Evropě

14.07.2008 | , Coface Czech
Tiskové zprávy


V Evropě krize naplno zasáhla Španělsko, které s sebou stahuje i Portugalsko. Dánsko je zranitelnější, než ostatní skandinávské státy a dánské firmy trpí ekonomickou recesí a sníženými maržemi.

Zatímco země BRIC (Brazílie, Rusko, India a Čína) stále odolávají krizi, je rostoucí kreditní riziko v pobaltských zemích, v Jižní Africe a ve Vietnamu. Tyto tři země mají neúnosnou vnější platební bilanci a ekonomický růst se tam zpomaluje.

Prohloubení kreditní krize v Evropě …

Ve Španělsku klesá aktivita ve stavebním průmyslu, donedávna klíčovým růstovým odvětvím. Tento pokles se přelévá do klesající spotřeby a investic. Platební morálka společností jasně upadá. Coface zaznamenal 66% nárůst platebních selhání od ledna letošního roku, z čehož polovina byla právě ve stavebnictví. Po stanovení negativního výhledu na rating v září 2007 Coface snížil rating Španělska na A2.

Portugalsko bylo postiženo tzv. domino efektem (30 % exportu je určeno pro sousední Španělsko). Pohledávky po splatnosti vzrostly dvojnásob od začátku roku. Coface proto zavedl na jeho rating A2 negativní výhled.

Pro Dánsko platí, že je více zranitelné než ostatní skandinávské státy, kvůli problémům v odvětví stavebnictví a vysoké úrovni zadluženosti domácností. Díky značnému zhoršení ekonomické situace narůstá počet insolvencí (+ 25% od začátku roku). Proto Coface udělil ratingu země A1 negativní výhled.

… se rozšiřuje do nejméně stabilních rozvojových zemí

Zpomalení růstu, vysoká míra inflace a volatilita randu (měna Jižní Afriky) způsobují problémy společnostem působících v Jižní Africe. Coface proto dal stávající rating země A3 pod negativní výhled.

Ve Vietnamu a pobaltských zemích (Estonsko a Lotyšsko) dochází k „přehřívání“ ekonomiky. Roky silného růstu prohloubily vnější nerovnováhou a stimulují inflaci. Navíc, domácnosti a podniky nesou značnou tíhu zahraničního dluhu. Vietnam (B rating umístněn pod negativní výhled) čelí významné krizi směnného kurzu. V Lotyšsku a Estonsku (jejich ratingy byly sníženy na A4 z A3) nastává drastické zpomalení ekonomického růstu.

Země BRIC se zatím krizi vyhýbají. Silná domácí poptávka a neexistence významnějších nerovnovážných faktorů podporují jejich stupeň výkonnosti.

„Uvěrové riziko roste ve zranitelnějších rozvojových zemích“, vysvětluje Yves Zlotowski, hlavní ekonom Coface. „Společnosti v Jižní Africe, Vietnamu a v pobaltských zemích trpí díky značným nedostatkům z nerovnováhy (rozsáhlý zahraniční dluh, přehřátá ekonomika a rostoucí inflace), které nejsou dlouhodobě udržitelné při současném podnikatelském klimatu“.

Česko se zatím finanční krizi vyhýbá

Radek Laštovička, ředitel Coface Czech dodává: „Česká ekonomika stojí na zdravých základech, takže zatím nepozorujeme podstatnější zhoršení platební morálky českých firem. Rovněž Německo, jako naše klíčové exportní teritorium, nespadlo do krize platební morálky. Českým exportérům bych ale rozhodně doporučoval věnovat mnohem větší pozornost rizikům nezaplacení jejich pohledávek, než v předchozích letech.“ 


Autor článku

Tisková zpráva  

Články ze sekce: Tiskové zprávy