Techman: Neočekávám výrazný pokles sazeb hypoték

18.11.2008 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Po každém pohybu sazeb ze strany ČNB se vyrojí spekulace o tom, že hypotéky budou levnější nebo dražší. I o tom, jak je to ve skutečnosti, jsme si povídali s Martinem Techmanem, ředitelem úseku rozvoje obchodu v České spořitelně.

Česká spořitelna (ČS) zaujímá na tuzemském hypotečním trhu přední místo. V uplynulých měsících však počet vámi poskytnutých HÚ klesal více než u konkurence. Jak si vlastně v současnosti stojíte? Jaký je počet poskytnutých hypoték v porovnání s minulým rokem?
Česká spořitelna je dlouhodobě leaderem v oblasti hypotečních úvěrů, naše celkové portfolio představuje 170 mld. Kč. Co se týče poklesu hypoték v letošním roce, je dobré si uvědomit, že produkce loňského roku byla v případě hypotečního trhu hned z několika důvodů extrémní, a tudíž srovnávací základna byla velmi vysoko. Především ohlášené změny trendu úrokových sazeb směrem vzhůru způsobily, že i váhající klienti, kteří by jinak s hypotékou vyčkávali do dalšího roku, si hypotéku sjednali ještě v průběhu roku loňského. V letošním roce zaznamenal celý trh zpomalení. Vliv měl nárůst úrokových sazeb na jaře letošního roku, určitou roli sehrála i nervozita klientů spojená s finanční krizí. Jako první na trhu jsme už na začátku roku upozornili na možnou souvislost s globální finanční krizí a vyšší rizikovost některých typů hypotečních úvěrů. Zavedli jsme odpovídající opatření, což mělo samozřejmě na objem naší produkce větší vliv než u zbytku trhu. Většina ostatních bank tato opatření zavádí až nyní jako reakci na probíhající finanční krizi a v některých případech i s výraznějším obchodním dopadem.

Tématem číslo jedna je bezesporu celosvětová finanční krize. I přes to, že vaše kořeny jsou v Rakousku, působíte třeba i v současnosti finančně rozervaném Maďarsku. Nemohu se nezeptat, co doposud krize napáchala na Erste Group, potažmo na samotné České spořitelně?
Finanční krize přímo či nepřímo ovlivňuje celý svět. Někde se projevila velmi silně, jinde vyslala varovný signál. Samotná Erste Group a Česká spořitelna patří naštěstí mezi finančními instituce, na které neměla finanční krize zásadní vliv. To ale  v žádném případě neznamená, že bychom situaci brali na lehkou váhu. Ve všech zemích diskutujeme o tom, jak naše dosavadní strategie odráží změny okolního prostředí. Hospodářské výsledky Erste Group za třetí čtvrtletí byly dobré a ke konci roku se dokonce očekává historicky nejlepší výsledek. V případě České spořitelny se pozitivně projevilo naše dlouhodobé zaměření na drobné bankovnictví, stejně jako naše konzervativní politika v oblasti úvěrování klientů i investování na kapitálových trzích. Na rozdíl od některých jiných se převážná část našich vkladových i úvěrových obchodů realizuje v domácí měně, takže jsme se nemuseli potýkat s problémy s likviditou. V minulosti jsme si na adresu našeho obezřetného přístupu vyslechli i kritické ohlasy, nyní se ale ukázalo, že se naše strategie vyplatila. Významný je navíc fakt, že Češi jsou stále zvyklí spíš spořit než si půjčovat, takže český trh má silné kapitálové zázemí.

Otázka čistě teoretická – co by pro vašeho klienta, který splácí hypotéku, znamenalo, kdyby Česká spořitelna padla? Musel by úvěr předčasně doplatit?
Vaše otázka je skutečně jen hypotetická. Tradice České spořitelny a jejích předchůdců sahá až do roku 1825. Za tu dobu jsme zažili řadu momentů na finančních trzích, které byly problematické, ale vždy jsme dokázali obstát a prostředky našich klientů uchránit.

Některé konkurenční banky již na krizi přímo reagovaly. Dva bankovní domy stoply poskytování 100% hypoték, jiný nedávno zvedl u 100% úvěru výrazně sazby. Co Česká spořitelna?
Rozhodně platí, že stoprocentní hypotéka patří mezi typy rizikovějších hypoték, ale rozhodně to není jediný rizikový parametr. V minulosti jsme se mohli na českém trhu setkávat s nabídkami hypoték bez prokázání příjmu, popřípadě poskytováním hypoték i jinak méně prověřeným zákazníkům. Náš obchodní přístup je takový, že individuálně posuzujeme případné kombinace jednotlivých rizikových parametrů u jednotlivých případů, a hodnotíme,  jak mohou celkově ovlivnit schopnost splácet úvěr u různých skupin klientů.

Zvyšování úrokových sazeb hypotečních úvěrů se někomu může zdát trochu zvláštní. Hodně se naopak mluvilo o snižování, vzhledem ke snižování úrokových sazeb centrálními bankami. Dalo by se říci, že současné zdražení hypoték je dočasná reakce na krizi, ale v následujícím roce, dvou, budou úvěry spíše levnější?
Téměř po každém pohybu sazeb ze strany ČNB se vyrojí spekulace o tom, že hypotéky budou levnější nebo dražší. Jakkoliv to většinou funguje společně, je potřeba úpravy sazeb ze strany ČNB chápat jako jeden z nástrojů pro změnu trendů ekonomiky a nikoliv jako jediné vodítko pro vývoj sazeb hypoték. Hypotéky jsou dlouhodobý finanční produkt, a proto jsou a budou ovlivňovány především sazbami na mezibankovním trhu platnými pro delší období než 14 dní. Tyto sazby ovlivňují i další faktory, které v současnosti fungují opačným směrem, a tudíž rozhodně neočekávám výrazný pokles sazeb hypoték.

Troufl byste si predikovat výši 5leté fixace za dva roky?
V dnešní ekonomické situaci je velmi obtížná jakákoliv predikce budoucí výše 5letých fixací. Pravděpodobně lze očekávat spíš nižší úroveň základních sazeb ČNB ve snaze podpořit ekonomiku. Na druhou stranu budou banky asi důsledněji přistupovat k otázce celkové profitability hypoték a schopnosti pokrýt případné vyšší rizikové náklady. Obecně bude velmi záležet na tom, jak rychle odezní důsledky současné finanční krize. Na to ale dnes neexistuje jednoznačná odpověď. Každopádně osobně nečekám výrazné rozdíly ve výši úrokových sazeb pro 5leté fixace a pravděpodobně bych při volbě fixace zvolil variantu jistoty a tudíž neměnných podmínek pro následujících pět, případně více let.

Nepopiratelným důsledkem finanční krize bude vyšší opatrnost finančních institucí. Zpřísnila, nebo zpřísní ČS kritéria pro poskytování hypoték? Nespěje současný stav k tomu, že se hypotéky stanou produktem pouze pro vysoko-příjmové skupiny obyvatelstva?
Jsme banka pro velmi různorodou skupinu klientů. Naším cílem je nabídnout vhodný produkt v podstatě pro každého, a to se nám daří díky flexibilním produktům. V oblasti úvěrování je klíčový kvalitní credit scoring, tedy důkladná  analýza informací o klientovi, na základě které stanovíme optimální výši úvěru a měsíční splátky. Důraz na credit scoring není ale v České spořitelně nic nového, kvalitní portfolio jsme vždy považovali za velmi důležité, a proto ani nyní nemusíme přistupovat k razantním změnám při poskytování úvěrů. Pro naše klienty se při vyřizování úvěru prakticky nic nemění.  

Česká ekonomika pomalu zpomaluje. Hypoteční trh je u nás v plenkách, většině klientů zbývá ještě 15-25 let splácení. Nebojíte se, že naroste počet neplatičů? Jaké % úvěrů vám doposud spadlo?
Řekl bych, že hypoteční trh v ČR už plenkám dávno odrostl, alespoň o hypotečních produktech České spořitelny to platí určitě. Jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, kvalitu úvěrového portfolia jsme nikdy nebrali na lehkou váhu, a to se nám nyní vrací v nízkém podílu nesplácených hypoték. Ten se dlouhodobě pohybuje pod 1 %, výrazné výkyvy jsme nezaznamenali ani v období finanční krize. V žádném případě nemáme zájem na tom, aby se klient dostal do potíží se splácením a měl co do činění s exekutory - to je až to poslední extrémní řešení. Pokud je to možné, vždy se snažíme s klientem domluvit. Nabízíme odklad splátek, prodloužení doby splatnosti nebo jinou úpravu splátkového kalendáře. Základní pravidlo ale je, aby nám klient včas řekl, že má problémy se splácením, a projevil snahu najít oboustranně přijatelné řešení.

Jak se díváte na bankovní poplatky? Česká spořitelna zavedením své Ideální hypotéky některé poplatky naoko zrušila, klient však v konečném důsledku zaplatí na poplatcích podobně jako u konkurenčních produktů. Neplánujete třeba zrušení poplatku za vedení úvěru?
Samozřejmě velmi dobře víme, že poplatky jsou u klientů citlivé téma. Na druhou stranu platí, že poplatky -stejně jako úroky, představují složky celkové ceny, ale například pro krytí nákladů souvisejících s četností představují výrazně vhodnější nástroj než právě úroková sazba. Třeba Vámi zmiňovaný poplatek ze vedení účtu odráží náklady spojené s vedením úvěrového účtu bez ohledu na výšku související hypotéky, což je podle mého názoru správné. Stejně tak prostřednictvím poplatků může zákazník ve skutečnosti platit pouze za služby, které vyžaduje, aniž by nevědomky přispíval na nestandardní služby poskytované ostatním zdarma. Poplatky jako takové tedy rozhodně nejsou něco neopodstatněného. Pro skutečné porovnání cenové výhodnosti je ale potřeba hodnotit celkové náklady za služby, které od banky očekávám. Česká spořitelna nechce být chápána jako levná banka poskytující základní služby, ale jako banka nabízející kvalitní a komplexní služby za odpovídající cenu. Naší strategií tak není jednotlivé poplatky rušit, ale spíše zjednodušit, aby byly pro klienty srozumitelné. Zároveň musejí produkty dávat možnost svobodné volby takových služeb, které klientům přinesou očekávanou hodnotu, a jsou za ně tedy ochotni zaplatit. Změny systému poplatků u hypoték nám například umožnily, aby Česká spořitelna jako první banka na trhu zcela u hypoték zrušila poplatek za uzavření smlouvy a on-line ocenění nemovitosti.

A na závěr, jaké jsou vaše cíle a plány do budoucna? Můžeme se těšit na nějaké inovace?
Jsme banka s největším počtem zákazníků s individuálními představami a není tak reálně možné nabízet přednastavené produkty vyhovující všem. Zároveň není jednoduché nabízet například deset různých typů hypoték pro různé cílové skupiny. To byl hlavní důvod, proč jsme se před nějakou dobou vydali na cestu individuálně nastavitelných a flexibilních produktů se širokou škálou doplňkových služeb. Na tomto principu dnes velmi úspěšně fungují nejen Ideální hypotéka, ale například také Osobní účet nebo Chytrá karta. Ideální hypotéku si tak klient může poskládat výběrem volitelných služeb podle svého a má možnost v budoucnu její nastavení libovolně měnit. Zároveň máme v plánu její jednotlivé parametry a služby i nadále rozvíjet podle měnících se požadavků našich klientů.

Děkuji za rozhovor,

Tomáš Skolek, Finance.cz

Martin Techman Martin Techman (35) je ředitelem úseku rozvoje obchodu v České spořitelně. Prakticky celou dosavadní kariéru se věnuje oblasti finančních služeb a drobnému bankovnictví. V současnosti působí mimo jiné jako člen dozorčí rady Stavební spořitelny České spořitelny a leasingové společnosti sAutoleasing.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.