Jak si může OSVČ snížit daň z příjmů?

10.12.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné patří z daňového pohledu mezi fyzické osoby a tedy mohou požívat stejných daňových výhod jako zaměstnanci, ale přesto existují rozdíly …

Zaměříme se na nezdanitelné části základu daně, odečitatelné položky, slevy na dani, spolupracující osoby, které může OSVČ využít při optimalizaci své daňové povinnosti.

Nezdanitelné části základu daně

Od základu daně lze odečíst některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. Podrobný popis všech těchto částek najdete v § 15 zákona o daních z příjmů. My vám přinášíme seznam těch nejpoužívanějších.

  • Dary,  jejichž hodnota musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000 korun, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce se  oceňuje částkou 2000 korun a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč.
  • Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč.
  • Příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření. Částka, kterou lze odečíst se rovná celkově zaplaceným příspěvkům sníženým o 12 000 korun. Max. výše činí 12 000 korun ročně.
  • Pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění splňující zákonem dané podmínky, od roku 2008 také u pojištění od pojišťoven z EU a EHS. Max. lze ročně odečíst 12 000 korun.
  • Členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci. Odečíst lze částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 Kč za zdaňovací období.
  • Úhrady za zkoušky ověřující  výsledky dalšího vzdělávání nejvýše do částky 10000 korun ročně (zdravotně postižení 13000 korun, těžce zdravotně postižení  15000 korun).

Odečitatelné položky

Položky odečitatelné od základu daně zjistíme v § 34 zákona o daních z příjmů. Pro představu si uvedeme například daňovou ztrátu nebo výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje, které si můžete uplatnit v plné výši. Rovněž si můžete uplatnit daňovou ztrátu, která vznikla v předešlých pěti letech.


Slevy na dani

V následující tabulce uvádíme slevy na dani a daňová zvýhodnění v ročních hodnotách.


Roční sleva na
- poplatníka 24 840 Kč
- druhého z manželů bez příjmů (max. 68 000 Kč za rok)
- je-li druhý z manželů držitel ZTP/P
24 840 Kč
49 680 Kč
- poživatele částečného invalidní důchodu 2 520 Kč
- poživatele plného invalidního důchodu 5 040 Kč
- držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč
- studujícího 4 020 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě
- dítě ZTP/P
13 404 Kč
26 808 Kč

Spolupracující osoby

Příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %; přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce. Podíl rozdělovaných výdajů v ostatních případech spolupráce (rodiče / děti) je nejvýše 30 %; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce.

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ