Co (ne)víte o odborné způsobilosti finančních zprostředkovatelů

16.04.2009 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Možná to znáte. "Poradci" se u vás nestačili střídat a podávali si dveře. Dříve tyto profese mohl dělat prakticky kdokoli a neměli jste jistotu, koho si pouštíte do bytu.

Finanční trh je specifický v tom, že se většina produktů nekupuje, ale je prodávána. Spotřebitelé totiž sami (až na výjimky) nevyhledávají finanční služby - zprostředkovatelé musí aktivně hledat své klienty. Kromě bankovních produktů, které se uzavírají u přepážek finančních institucí, se většina finančních služeb nabízí a prodává u klientů doma. Proto také mnozí poskytovatelé finančních produktů nezajišťují distribuci svých produktů prostřednictvím svých zaměstnanců, ale využívají služeb samostatných podnikatelů – zprostředkovatelů.

Naštěstí pro nás, klienty, byl přijat zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, který prohlubuje snahu o ochranu spotřebitele. Nejde jen o to, aby zprostředkovatelskou činnost vykonávaly bezúhonné a důvěryhodné osoby, ale i o to, aby tyto osoby měly dostatečné odborné znalosti. V této zákonné úpravě jsou vyjmenovány typy pojišťovacích zprostředkovatelů, jaký stupeň odborné způsobilosti musí mít, jaké činnosti smí vykonávat, kdo odpovídá za škodu způsobenou zprostředkovatelem, jestli musí mít pojištění odpovědnosti atd…


Typy pojišťovacích zprostředkovatelů


Na území České republiky mohou provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví buď právnické osoby nebo fyzické osoby jako:

 • vázaný pojišťovací zprostředkovatel,
 • podřízený pojišťovací zprostředkovatel,
 • pojišťovací agent,
 • výhradní pojišťovací agent,
 • pojišťovací makléř nebo
 • pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není Česká republika.

Každý typ zprostředkovatele je definován ve výše zmíněném zákoně č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (§ 4 až § 11). U každého jsou přesně definované požadavky, které musí splnit a hranice činností, které smí vykonávat.


Stupně odborné způsobilosti


Podle toho jakým zprostředkovatelem (viz výše) se chcete stát, musíte složit zkoušku dané odborné způsobilosti. Všeobecné znalosti se prokazují dokladem o dokončení střední školy. Odborné znalosti dokladem o absolvování odborného studia na střední nebo vysoké škole nebo složením odborné zkoušky.

Zákon rozlišuje tři stupně zkoušek odborné způsobilosti:

 • základní,
 • střední a
 • vyšší.

Pro získání základního stupně odborné způsobilosti nemusíte jezdit jen do Prahy do České národní banky. Seznam škol, školicích zařízení a specializovaných profesních institucí poskytující vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí je zveřejněn na stránkách České národní banky. Studijní texty pro základní kvalifikační stupeň vydala Česká asociace pojišťoven, které jsou veřejně dostupné na stránkách asociace. Jen pro doplnění informací.Chcete-li mít zkoušky pro vyšší odbornou  způsobilost, nemusíte absolvovat zkoušky na nižších úrovních.

Zkoušky pro střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti organizuje Česká národní banka. Sestavuje zkušební otázky, připravuje učební materiály, vyhlašuje termíny, zveřejňuje výsledky a co je nejdůležitější vede registr pojišťovacích zprostředkovatelů, kde si můžete ověřit, zda je konkrétní osoba oprávněná provozovat zprostředkovací činnost. V tomto registru nejsou uvedeni zaměstnanci pojišťoven a zaměstnanci pojišťovacích zprostředkovatelů, tzn. že tam nejsou  pracovníci zaměstnaní na základě pracovního poměru.


Profesní sdružení


Zákonem není ustanovena žádná profesní komora, která by povinně sdružovala subjekty finančního poradenství a zprostředkování. Na českém trhu proto vznikly dvě sdružení, které fungují na principu dobrovolného členství v těchto sdruženích:

 • Asociace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů České republiky (AFIZ) www.afiz.cz a
 • Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) www.usfcr.cz.


Jak reklamovat služby finančního zprostředkovatele

Pozn. Služby poskytované dle živnostenského zákona, tzn. že poskytovatel služby při získání živnostenského listu neprokazuje žádnou odbornou způsobilost ani praxi. Jsou to tyto služby: finanční poradenství, zprostředkování stavebního spoření, zprostředkování všech typů úvěrů, zprostředkování leasingu a zprostředkování penzijního připojištění.
Služby poskytované dle zvláštních právních předpisů (u kterých provádí dohled ČNB) jsou veškeré služby týkající se pojistných smluv a investičních instrumentů.


Nejste-li spokojeni s některou ze služeb finančního poradce či finančního zprostředkovatele, zde je pár stručných rad:
1. Při reklamaci se obraťte se na poskytovatele služby.
2. Neuspějete-li, obraťte se na instituci, kterou poskytovatel zastupuje.
3. Neuspějete-li, zjistěte si, zda je poskytovatel členem AFIZu  či USF ČR. Pokud ano, obraťte se na asociace. Pokud ne, tak se obraťte na státní dohled (živnostenský úřad nebo ČNB dle typu služby).

Je třeba upozornit na to, že pokud stížnost podáte, mohou Vaše kroky vést k postihu poskytovatele služby, ale nebude vám uhrazena vzniklá škoda (lze řešit soudní cestou nebo mimosoudním vyrovnáním). V této oblasti nelze využít služeb finančního arbitra.

Autor článku

Marie Žáková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ